Uprawa maku i konopii włóknistych

Uprawa maku i konopii włóknistych

Sejmik Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął uchwałę Nr XIX/346/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw. Uchwała opublikowana została w dniu 25 maja 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją nr 4321 i zgodnie z §7 wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uprawa maku niskomorfinowego została określona w 31 gminach województwa wielkopolskiego na łącznej powierzchni 233,40 ha, natomiast uprawa konopi włóknistych w 226 gminach na ogólnej powierzchni 9 892,2293 ha. 

Stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.


Do podstawowych warunków umożliwiających uprawę maku i konopi należą:

Posiadanie zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych wydanego zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.). Od decyzji wydanej przez organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego).
2.    Zawarcie umowy kontraktacji przez prowadzącego uprawę z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub umowy sprzedaży z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), uprawa konopi włóknistych może być prowadzona dodatkowo na podstawie umowy kontraktacji, umowy sprzedaży, umowy 
o przetworzenie słomy konopnej na włókno, zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie. 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa kontraktacji winna zawierać dokładnie określony sposób zniszczenia słomy makowej jak i resztek pożniwnych pochodzących z uprawy maku niskomorfinowego.

Prowadzenie upraw maku lub konopi włóknistych na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany. Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie skupu maku winny zaopatrzyć się w materiał siewny maku w Hodowli Roślin Strzelce 
sp. z o.o. Oddział Borowo, 64-020 Czempiń, powiat Kościan, tel. 61/282-72-67, 
fax 61/282-62-97, natomiast kwalifikowane nasiona konopi włóknistych oferuje 
do sprzedaży Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań. tel. 61/ 845-58-00, 854-58-32. 
 

Rozpoczęcie prac nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz rejonizacji tych upraw planowane jest już 
w miesiącu październiku 2020 r., co spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Data dodania 03 czerwca 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.