Informacja o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń

Burmistrz Miasta Luboń

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) informuje, że przeznaczono do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń stanowiącą:

  • działkę nr 44 o pow. 0,6332 ha, działkę nr 45 o pow. 0,6428 ha, działkę nr 46/1 (w trakcie podziału) o pow. 0,1407 ha, działkę nr 47/1 (w trakcie podziału) o pow. 0,1281 ha, arkusz mapy 26, obręb Lasek, położone w Luboniu w rejonie ul. Chemików, księga wieczysta KW nr PO2P/00257662/5 Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, za cenę 2.113.667,00 zł + należny podatek VAT
  • na działki nr 48/4 (w trakcie podziału)  o pow. 0,9010 ha i działkę nr 49/4 (w trakcie podziału)  o pow. 0,6273 ha, arkusz mapy 26, obręb Lasek, położone w Luboniu w rejonie ul. Chemików. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kocie Doły”, zatw. uchwałą nr XXXVII/227/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 24 października 2013r., działka nr 48/4 oznaczona jest w planie symbolem 2P/U jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz 1ZO jako teren zieleni otwartej; działka nr 49/4 oznaczona jest w planie symbolem 1P/U jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kocie Doły”, zatw. uchwałą nr XXXVII/227/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 24 października 2013r., działki nr 44, 45, oznaczone są w planie symbolami 2P/U jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz 1ZO jako teren zieleni otwartej. Natomiast działki nr 46/1 i 47/1 oznaczone są w planie symbolami 2P/U jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

Ponadto działki znajdują się w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, strefie ochrony stanowisk archeologicznych oraz w granicach obszaru o niższym poziomie hałasu.

Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 6 sierpnia 2020r.

MAPA

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130 011 w. 73, pok. 114.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130 011 w. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 25 czerwca 2020r., termin zdjęcia – 6 sierpnia 2020r.

Informacja o zbyciu w trybie bezprzetargowym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Głosie Wielkopolskim.

Data dodania 25 czerwca 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.