Informacja o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. ks. Streicha

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. ks. Streicha

Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) informuje, że przeznaczono do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń stanowiącą:

działkę nr 34/3 o powierzchni 37m2, arkusz mapy 8, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00094377/9 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, za cenę 8.913,00 zł netto + należny podatek VAT w obowiązującej stawce, położoną w Luboniu w przy ul. ks. Streicha, jako uzupełnienie działki już posiadanej.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń” zatw. Uchwałą nr XXIX/173/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2009r. oznaczona jest w planie symbolem: 11MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Ponadto zgodnie z rysunkiem planu, działka położona jest w granicach strefy III ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 24 sierpnia 2020r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak – Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130 011 wew. 73, pok. 114.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130 011, wew. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 10 lipca 2020r., termin zdjęcia – 24 sierpnia 2020r.

Informacja o zbyciu w trybie bezprzetargowym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Głosie Wielkopolskim.

MAPA

Data dodania 10 lipca 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.