Przejdź do treści

Aktualności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ruszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017!

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu całej Wielkopolski!

W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Wielkopolski, z zakresu "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiamy ofertę realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Luboń, z zakresu "Działalności charytatywnej". Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl, na stronie internetowej www.lubon.pl  (w zakładce”Mieszkaniec/Organizacje Pozarządowe/Aktualności”), w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, tj. do 27 kwietnia 2017 roku.   Oferta

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka, z zakresu "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Luboniu, z zakresu "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenia NR 29/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Miasta Luboń w okresie od 15 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Pobierz TUTAJ

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Gran

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Unia Wielkopolan, z zakresu "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

więcej

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara - zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym

Na przełomie marca i kwietna ogłoszony zostanie Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O dotację do 5000 zł będą mogły ubiegać się młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Pieniądze będzie można pozyskać m.in. na: działania edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli inne mieszczące się w obszarze pożytku publicznego. Dodatkowo młode organizacje pozarządowe mogły starać się o pieniądze z przeznaczeniem na swój rozwój np. opracowanie planów działania na najbliższe lata, zakup sprzętu, czy remont lokalu.

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania, z zakresu "Działania społeczne oraz działalność gospodarcza i techniczna". Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl, na stronie internetowej www.lubon.pl  (w zakładce”Mieszkaniec/Organizacje Pozarządowe/Aktualności”), w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, tj. do 2 kwietnia 2017 roku. Pobierz ofertę

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła II w Luboniu z zakresu "Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska". Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl, na stronie internetowej www.lubon.pl  (w zakładce”Mieszkaniec/Organizacje Pozarządowe/Aktualności”), w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, tj. do 26 marca 2017 roku.

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu w Luboniu, z zakresu „Działania społeczne” ("Porady prawne dla mieszkańców Lubonia"). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl (w zakładce: „Organizacje pozarządowe”), na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl (w zakładce: „Mieszkaniec / Organizacje pozarządowe / Aktualności”), w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, tj. do 10 października 2016 r. Pobierz ofertę

więcej

Powołano komisje konkursowe!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2017 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 9 stycznia 2017 r. powołano komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych Miasta Luboń w roku 2017. Do każdego z czterech konkursów powołana jest odrębna komisja składająca się z pięciu członków - trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Luboń oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ

więcej

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Miasta Luboń w 2017 roku ogłoszone

Burmistrz Miasta ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w następujących obszarach:
  Działania społeczne oraz działalność gospodarcza i techniczna Kultura i patriotyzm lokalny Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska Sport   Wnioski można składać od 9 do 30 grudnia 2016 r. elektronicznie za pomocą Generatora eNGO

więcej

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Miasta Luboń w roku 2017

W pierwszej połowie grudnia Miasto Luboń przystąpi do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Miasta Luboń w roku 2017. Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie złożenie oferty elektronicznie za pomocą Generatora eNGO oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający ten sam, automatycznie nadany numer. Generator eNGO jest dostępny na stronie www.engo.org.pl. Proszę o zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz z filmami instruktażowymi, znajdującymi się w zakładce POMOC na w/w stronie.

więcej

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

18 października 2016 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Luboń odbyły się konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania w sprawie Rocznego programu 18 października 2016 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Luboń odbyły się konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

więcej

Konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 r.

Burmistrz Miasta Luboń Zarządzeniem nr 64/2016 z dnia 5 października 2016 roku postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok. Przedmiotowy Program określa szeroko zasady i formy współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Pobierz zarządzenie i program

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Mały Grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Polskiego Czerwonego Krzyża - Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego z siedzibą w Poznaniu, z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl (w zakładce: „Organizacje pozarządowe”), na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl (w zakładce: „Mieszkaniec / Organizacje pozarządowe / Aktualności”), w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, tj. do 3 października 2016 r. Oferta do pobrania TUTAJ

więcej

Organizacje pozarządowe: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Mały Grant

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu z siedzibą w Luboniu z zakresu “Kultura i Patriotyzm Lokalny”.

więcej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - PRELIMINARZ DZIAŁAŃ PLANOWANYCH W ROKU 2017

proszę o złożenie najpóźniej do dnia 16 września br. informacji na temat planowanych działań w roku 2017. Dokument powinien zawierać dane dotyczące ilości, nazw i obszarów tematycznych planowanych zadań, przybliżone terminy ich realizacji, a także szacunkowy koszt (z podziałem na kwotę dotacji oraz środki własne). Zebrane dane będą pomocne przy tworzeniu Programu na rok 2017 oraz przy planowaniu budżetu przeznaczonego na wsparcie realizacji zadań publicznych.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij