Przejdź do treści

Odpady komunalne

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Płatności

Uprzejmie informujemy, że numery kont, na które należy realizować płatności za odpady nie uległy zmianie.
Osoby, które w 2014 r. dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dokonywać płatności na dotychczasowe numery kont, w poniżej przedstawionych terminach.   Lp. Termin płatności Okres 1 rata 15 kwietnia I kwartał 2 rata 15 lipca II kwartał 3 rata 15 października III kwartał 4 rata 15 grudnia
IV kwartał   Natomiast osobom, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy, iż w momencie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku omyłkowo wysłanej należności na konto Związku Międzygminnego CZO SELEKT z siedzibą w Czempiniu należy:
1. Sprawdzić historię konta bankowego (w przypadku uiszczenia płatności drogą elektroniczną) czy pieniądze nie zostały zwrócone na konto osoby wpłacającej.
2. W przypadku płatności dokonywanych np. w placówce pocztowej, albo bankowej lub gdy nie zostały one jeszcze zwrócone  na konto (w przypadku płatności elektronicznej), należy zwrócić się z pisemną prośbą do Związku Międzygminnego CZO SELEKT o zwrot nadpłaty. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy CZO SELEKT pod nr tel. (61) 282 63 03 lub (61) 282 33 58.
W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (61) 813 00 11 w. 51. Zapytania można także wysyłać na adres: odpady@umlubon.pl

więcej

Zmiany zasad segregacji odpadów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 19). Zgodnie z zapisami rozporządzenia selektywnemu zbieraniu podlegają następujące frakcje odpadów:
- papier
- tworzywa sztuczne oraz metale i opakowania wielomateriałowe
- szkło
- bioodpady

więcej

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2017 R.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich gospodarstw domowych, w których prowadzone jest nieselektywne zbieranie odpadów oraz dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje więcej niż 6 osób i prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów.

więcej

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie miasta Luboń odbierany jest raz na kwartał. Istnieje również możliwość dostarczenia zużytego sprzętu do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Luboniu ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, tel. 61 8 130 551.
Punkt jest czynny od wtorku do piątku w godz. 14:00 – 18:00 a także w soboty w godz. 08:00 – 14:00. Wykaz TUTAJ

więcej

Azbest

Pomoc przy demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest z nieruchomości   Od 2002 roku, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, realizowany jest trzydziestoletni ''Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, można otrzymać dofinansowanie na usunięcie azbestu z posesji w wysokości 100% (do końca roku 2012 dotacja wynosiła 70%, a udział własny wnioskodawców 30%). O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych oraz Polski Związek Działkowców.

więcej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Luboń prowadzi Burmistrz Miasta Luboń od dnia 1 stycznia 2014 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Lubonia jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Luboń na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

więcej

Jak segregować

Jak segregować śmieci? Gdzie wrzucać odpady? W który pojemnik, wrzucamy jakie śmieci. Jakie to są odpady zmieszane. Czego nie wolno wrzucać do pojemnika.   Na wszystkie pytania odpowie nasz poradnik. PORADNIK    

więcej

Deklaracje

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: >>>POBIERZ Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe: >>>>POBIERZ Uzasadnienie przyczyn zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe >>>POBIERZ
Uzasadnienie przyczyn zmiany deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>POBIERZ Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ePUAP      

więcej

Uchwały

UCHWAŁA NR XXI/132/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij