Przejdź do treści

XVI sesja Rady Miasta Luboń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadamiam o XVI sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 28 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
 3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:

a)    Sprawozdanie z działalności Losir Sp. z o.o. za rok 2018.

b)    Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2018.

c)    Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2018.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/286/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 26 października 2017r. w  sprawie zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/275/2017 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 28 września 2017 r.
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat (laboratorium analiz lekarskich).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Luboń.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawiepodatku od nieruchomości.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Przyjęcie protokołów sesji nr XIV/2019 i XV/2019.

21. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

  Teresa Zygmanowska

 

 

 

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

 

 Dokumenty do pobrania

 

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij