Przejdź do treści

XVII sesja Rady Miasta Luboń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadamiam o XVII sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek) 2019r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Luboń na 2020 rok.:

a)przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej i w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu i Finansów,

e)przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,

f)dyskusja nad projektem budżetu,

g)głosowanie wniesionych przez burmistrza autopoprawek,

h)głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” – etap 2.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie zagospodarowania przez Gminę Tarnowo Podgórne bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, pochodzących z terenu Miasta Luboń.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Luboń.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/337/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19. kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zmienionej uchwałą nr L/383/2018 Rady
Miasta Luboń z dnia 11 października 2018r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do roku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego "Trójeczka" w Mieście Luboń.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Luboń" panu Mieczysławowi Jureckiemu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Luboń" panu Pierre Vanderbeken.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

18. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady na 2020 rok.

19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

20. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zakończenie obrad.

 

 Dokumenty do pobrania

 

                                                                      

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506).

 

 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

 

                                                                                   Teresa Zygmanowska

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij