Przejdź do treści

KOCHAMY NASZE PIESKI – UREGULUJMY OPŁATĘ ZA PSA

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informujemy, iż za rok ubiegły na konto Urzędu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 8.984,50 zł z tytułu opłaty za posiadanie psa. Całość uzyskanych wpłat przeznaczona została w szczególności na utrzymanie czystości.

Kto jest zobowiązany do uiszczania opłaty?

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Jaka jest wysokość opłaty?

Wysokość opłaty wynosi 35,00 zł za jednego psa.

Jakie są terminy płatności opłaty?

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty?

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., 721 z późn. zm. ) - z tytułu posiadania psa asystującego;

  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

  • osób, które nabyły psa ze schroniska dla zwierząt w Przyborówku prowadzonego przez Fundację” Radość Psiaka” - Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty od posiadania psa jest umowa adopcyjna zawarta z ww. Fundacją.

Gdzie załatwić sprawę?

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe.

nr 87 9043 1038 3038 0018 5244 0001

Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.


W tym roku zakupimy z tych środków kolejne „psie toalety” oraz dofinansujemy powstanie wybiegu dla psów.

Podstawa prawna.

  • uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. z 2012r. poz. 6064),ze zmianą dokonaną w Uchwale nr III/25/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij