Przejdź do treści

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W dniach 7 czerwca – 7 lipca 2017 r. zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta
przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na
lata 2017-2027 dla Miasta Luboń.

Konsultacje odbyły się zgodnie z art.6 ust. 1-9, art. 7 ust. 3 i art.11 ust. 2 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2017 poz.1023) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r., poz.1515 ).


Udział w konsultacjach społecznych mogli wziąć: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami
znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i
towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy miasta Lubonia inni niż zamieszkali na
proponowanym obszarze rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na
obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na
obszarze gminy działalność społeczną w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej oraz
podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: zbieranie uwag w postaci
papierowej, zbieranie uwag w postaci elektronicznej, przeprowadzenie debaty dla mieszkańców,
przeprowadzenie spaceru studyjnego dla mieszkańców, zbieranie uwag ustnych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach ww. projektu, wraz ze stosownymi załącznikami,
umieszczono i dystrybuowano następującymi kanałami informacyjnymi:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Luboń,
• na tablicy ogłoszeń Ośrodka Kultury w Luboniu,
• na tablicy ogłoszeń Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

Uwagi w wersji papierowej mogły być składane od 7 czerwca do 7 lipca 2017 r. osobiście
lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Lubonia bądź dostarczyć
osobiście do Urzędu Miasta Luboń. W tej formie nie wpłynęła żadna uwaga.


Uwagi w wersji elektronicznej (zgłaszane na adres office@lubon.pl) mogły być składane
projektu dokumentu od 7 czerwca do 7 lipca 2017 r. W tej formie wpłynęły uwagi, które
zamieszczono w postaci tabelarycznej w załączniku do niniejszego raportu.


Dnia 13 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubonia
przeprowadzono debatę na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Udział w spotkaniu
wzięło 14 osób. W czasie debaty obecni pytali o kwestie związane z możliwością modyfikacji
obszaru rewitalizacji w przypadku zakończenia realizacji wybranych przedsięwzięć oraz wykazania
poprawy sytuacji (poprawy wartości wskaźników) na danym terenie. Zgłoszono jedną uwagę
dotyczącą działań rewitalizacyjnych i zasięgu obszaru.


Dnia 21 czerwca o godzinie 15:30 przeprowadzony został spacer studyjny na obszarze
rewitalizacji. Udział wzięło 8 osób. Podczas spaceru nie zgłoszono uwag do projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji. Podjęto natomiast tematykę korzyści wynikających z przeprowadzonych
działań rewitalizacyjnych.


Przez cały okres trwania konsultacji społecznych w pokoju nr 002 w Urzędzie Miasta Luboń
(w godzinach pracy Urzędu) odbywało się przyjmowanie uwag ustnych. W tej formie zgłoszono
kilka uwag, które zamieszczono w załączniku tabelarycznym.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mateusz Mikołajczak

TABELA

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij