Przejdź do treści

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta Luboń – ul. Westerplatte

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Luboń,

 

położoną w Luboniu przy ul. Westerplatte, działkę nr ewid. 150/2  o powierzchni  0,0300 ha, arkusz mapy 9, obręb Żabikowo, księga wieczysta KW nr PO2P/00063207/1 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

 Cena wywoławcza działki wynosi 78.670,00 PLN netto.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.120.2017 z dnia 31 maja 2017 roku nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum- Południe” zatwierdzonym uchwałą nr VIII/40/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 17 marca 2011 roku. oznaczona jest w planie symbolem 5MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustalono przeznaczenie:

–    podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

–    dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza.

 

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, ogrodzona. Działka w kształcie prostokąta, znajduje się na obszarze płaskim. Dojazd bezpośredni do działki z ul. Westerplatte.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.

 

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 15.734,00 PLN winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 12 października 2017 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki ewidencyjnej.

 

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 39.

Paulina Czerwińska- Podinspektor ds. gospodarki gruntami  tel. 61 8130 011 wew. 40.

 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2  w dniu 1 września 2017 roku,  termin zdjęcia – 2 października 2017 roku.

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń oraz w Głosie Wielkopolskim.

 MAPA TUTAJ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij