Przejdź do treści

Nowy termin składania wniosków o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, iż osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rok 2018 należy złożyć w terminie do dnia 1 marca. We wniosku należy wymienić członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i podać dochód brutto na osobę (obowiązuje druk WSK-07 dostępny na stronie www.bip.lubon.pl lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń). Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego).

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

 

Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

 

Szczegółowe zasady ustalania opłaty rocznej reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

 

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Zbywający zobowiązany jest poinformować nabywcę o obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz o wymiarze opłat.

 

 

 

Wydział Spraw Komunalnych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij