Przejdź do treści

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Żabikowska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Luboń, położonej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej, oznaczonej jako działka nr 3/49 o powierzchni 0,1547 ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00264616/0 Sądu Rejonowego - Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

 

Cena wywoławcza działki wynosi 468.900,00 PLN netto.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6724.151.2017 z dnia 3 lipca 2017 roku przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą” zatwierdzonym uchwałą nr VI/31/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 roku oznaczona jest w planie symbolem 2U jako teren zabudowy usługowej, dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

a)      podstawowe: zabudowa usługowa,

b)      dopuszczalne: funkcja mieszkalna.

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z rysunkiem planu ww. działka znajduje się w granicach strefy II obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Krzesiny.

 

Dział III Księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV Księgi wieczystej – Hipoteka - brak wpisów.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana. Działka w kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym wierzchołkiem, teren płaski, bez ogrodzenia. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi serwisowej autostrady A-2 (boczna od ul. Żabikowskiej).

 

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 158/16 z dnia 12 lipca 2016r. dla inwestycji “Budowa zjazdu publicznego z drogi serwisowej autostrady A-2 na działkę nr 3/49 w Luboniu”. Decyzja uzyskała ostateczność w dniu 01.08.2016r. – realizację robót budowlanych nabywca musi rozpocząć do dnia 01.08.2019r., tak aby decyzja nie utraciła ważności.

Z uwagi na znajdującą się na nieruchomości sieć wodociągową właściciel nieruchomości w razie konieczności będzie zobowiązany do ustanowienia odpowiedniej służebności.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 208 Urzędu Miasta Luboń, plac E. Bojanowskiego 2.

 

Wadium w formie pieniężnej za przedmiotową nieruchomość wynoszące 70.335,00 PLN winno znaleźć się na koncie depozytowym Urzędu Miasta Luboń nr 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008 PBS O/Luboń w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki ewidencyjnej.

 

W przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej spoczywa na nabywcy. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie gruntu.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 6 lutego 2018r.

 

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak- Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych tel. 61 8130 011 wew. 39.

Paulina Czerwińska- Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40.

 

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 11 maja 2018 roku, termin zdjęcia – 13 lipca 2018 roku.

Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i w Rzeczpospolitej.

MAPA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij