Przejdź do treści

XLVIII Sesja Rady Miasta Luboń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadamiam o XLVIII sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 27 czerwca 2018r. (środa) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2017:

a)    rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2017 r.,

b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2017,

c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

d)    dyskusja,

e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2017.

 1. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za rok 2017:

a)    powtórne zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2017 r., opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2017,

b)    stanowisko Burmistrz Miasta Luboń wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń;

c)    zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;

d)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2017;

e)    dyskusja;

f)     głosowanienad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Luboń doRejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych,których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z plaży miejskiej.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 8. Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od kwietnia do czerwca 2018r.).
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Przyjęcie protokołów sesji nr XLVI/2018 i XLVII/2018.
 15. Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

 

                                                                                   Teresa Zygmanowska

 

 Dokumenty do pobrania

 

 

                                                                                  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij