Przejdź do treści

L Sesja Rady Miasta Luboń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadamiam o L sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 11 października 2018r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów
urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Luboń.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady
Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/347/2018 Rady
Miasta Luboń z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiero w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gmina Komorniki i Gminą Dopiewo w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 15/8, arkusz mapy 10, obręb
Luboń.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonych części
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/165/2012 z
dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/66/99 Rady
Miejskiej Lubonia z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Luboń.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów
uchwał Rady Miasta Luboń w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Luboń na 2018 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2028.
17. Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od
lipca do października 2018r.).
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
19. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Przyjęcie protokołów sesji nr XLVIII/2018, z dnia 27 czerwca 2018r. oraz nr
XLIX/2018, z dnia 19 lipca 2018r.
24. Zakończenie obrad.

Dokumenty do pobrania

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska
Podstawa prawna urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij