Przejdź do treści

V Sesja Rady Miasta Luboń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadamiam o V sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 13 lutego (środa) 2019r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Luboń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Przyjęcie protokołu sesji nr IV/2019.

17. Zakończenie obrad.                                                              

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

 

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.).

Dokumenty sesyjne

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij