Przejdź do treści

"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W ramach WRPO na lata 2014-2020 z Europejskiego Fundusz Społecznego realizowany jest projekt: "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"

Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Koszty całkowite: 472 078,39 zł

Wartość dofinansowania: 448 439,40 zł

Okres realizacji 1.03.2017r do 29.02.2020r.

Zakres projektu

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Poznań, natomiast gmina Luboń jednym z 15 partnerów.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Lubonia. W ramach dostępnych na terenie Lubonia usług beneficjenci projektu mogą uzyskać następujące wsparcie:

asystenta rodziny
wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej

poradnictwo psychologiczne dla rodzin w kryzysie
obejmuje realizację usług psychologicznych, w tym spotkania indywidualne i grupowe dla osób i rodzin z problemem opiekuńczo – wychowawczym, terapię rodzinną. Celem spotkań grupowych jest między innymi nabycie umiejętności personalnych i
rodzicielsko - wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych, nabycie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania się, rozpoznanie i umiejętność wykorzystania własnego potencjału.

trener umiejętności funkcjonowania w rodzinie dla rodzin w kryzysie
obejmuje realizację poradnictwa rodzinnego indywidualnego bądź z całą rodziną z zakresu problemów opiekuńczo – wychowawczych. Celem spotkań jest rozwijanie kompetencji rodziców i opiekunów oraz zrozumienie mechanizmów postępowania dzieci, a w konsekwencji lepsze radzenie sobie z procesem wychowawczym. Przekazana praktyczna wiedza ma doprowadzić do nabycia przez rodziny z problemami konkretnych umiejętności przydatnych w sytuacjach życia rodzinnego i szkolnego.

specjalista do spraw przemocy dla rodzin w kryzysie
obejmuje realizację usług psychologicznych obejmujących spotkania indywidualne
dla ofiar przemocy domowej w zakresie: rozpoznania sytuacji ofiar przemocy w rodzinie i opracowania planu pomocy, wspierania w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, prowadzenia terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie. Specjalista ten oferuje także pomoc dla sprawców przemocy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij