Przejdź do treści

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPŁAT DO WYMIANY ŻRÓDEŁ CIEPŁA

23 marca ruszy przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (pieców). Wszystkich zaineteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 

 • W dniu 23 marca od godz. 7:30 Urząd Miasta Luboń rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
 • Wysokość dopłaty: 70% wartości nowego pieca – nie więcej niż 5 tys.
 • Dotacja może być przyznana do zakupu: kotłów olejowych; gazowych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo – spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012; kotły na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniające wymogi klasy 5 i nie posiadające rusztu awaryjnego.
 • Dotacji nie podlega: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów kominkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrzewania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lokal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia grzewczego.
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj.wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności). Brak obowiązku dołączenia zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników Urzędu Skarbowego Poznań Wilda.
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z Powiatu Poznańskiego).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 23.03 – 30.05.2018 r.  w Kancelarii Urzędu Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta Luboń

 

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Gdy wniosek jest kompletny, pracownicy Urzędu Miasta Luboń dokonują oględzin pieca – dotychczasowego źródła ciepła. Spisany zostaje protokół. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi osoba kontrolująca.
  • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.
  • Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dopłaty.
  • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji upływa 10 listopada.
 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
  • Oryginał dowodu zakupu nowego kotła;
  • Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • Świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem);
  • Informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.

 

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

 

WAŻNE!

Pomimo zawarcia Umowy przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane, a zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku gdy:

 •  złożenia formularza wniosku o rozliczenie dopłaty po terminie określonym w Umowie;
 • braku skorygowania, w wyznaczonym terminie, oczywistych omyłek w dokumentach rozliczeniowych;
 • negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej

 

 • Informacji w sprawie udziela: Joanna Cichoń, tel. 61 8130011 wew. 35

 

DO PORANIA

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij