Przejdź do treści

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Luboniu przy ul. Rydla.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie.

 

 

Lokal mieszkalny nr 2 będący własnością Miasta Luboń znajdujący się w budynku położonym w Luboniu przy ul. Rydla 27G, o pow. 56,50m2, księga lokalowa KW nr PO2P/00161855/5, udział właściciela lokalu w prawie własności nieruchomości wynosi 5650/441400 cz.

Sprzedaż następuje na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Powyższy lokal znajduje się na działkach nr: 131/2 o pow. 0,3679 ha i 138/2 o pow. 0,2050 ha, arkusz mapy 17, obręb Lasek, księga wieczysta KW nr PO2P/00161851/7, ul. Rydla.

 

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, usytuowany na parterze w budynku położonym przy ul. Rydla 27G w Luboniu. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Lokal składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki + WC, korytarza, o łącznej powierzchni 56,50 m2. Wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, łazienkę, elektryczność, gaz, centralne ogrzewanie z dostawą ciepłej wody. Z lokalem związany jest udział wynoszący 5650/441400 cz. w prawie własności gruntu.

 

Cena sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 268.080,00 zł.

 

Działki nr 131/2 i 138/2 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W przyjętym uchwałą Nr XXXII/234/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 8 maja 2017r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń ww. działki znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi usługami, oznaczoną na rysunku studium symbolem MN.

 

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 5 marca 2018 roku.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130 011 wew. 39, pok. 102.

Paulina Czerwińska - Inspektor ds. gospodarki gruntami tel. 61 8130 011 wew. 40, pok. 101.                                                                        

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 22.01.2018r., termin zdjęcia – 05.03.2018r.

 

Informacja o sprzedaży w trybie bezprzetargowym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Głosie Wielkopolskim.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij