Przejdź do treści

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Sowia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń stanowiącą: działkę nr 19/13 o powierzchni 97m2, arkusz mapy 12, obręb Żabikowo, księga wieczysta KW nr PO2P/00036584/9 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu ,za cenę 18.818,00 zł netto + należny podatek VAT w obowiązującej stawce, położoną w Luboniu przy ul. Sowiej jako uzupełnienie działki już posiadanej.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”, zatw. uchwałą Rady Miejskiej Lubonia nr XXVI/127/2004 z dnia 30 września 2004r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym w rysunku planu symbolem 7MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą nieuciążliwą działalnością usługową, dla którego ustalono przeznaczenie terenu:

-        podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,

-        uzupełniające – usługi publiczne, usługi komercyjne.

 

Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 10.04.2018r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130-011, wew. 39, pok. 102.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130-011, wew. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 26.02.2018r., termin zdjęcia – 10.04.2018r.

Informacja o sprzedaży w trybie bezprzetargowym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i Głosie Wielkopolskim.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij