Przejdź do treści

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości będącej własnością Miasta Luboń – ul. Szymanowskiego.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń

 działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń stanowiącą:

 

  • działki nr 67/3 o pow. 0,0003 ha i nr 67/5 o pow. 0,0027 ha, arkusz mapy 10, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00050684/4 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, za cenę 1.641,00 zł.
  • na działkę nr 65/3 o pow. 0,0011 ha, arkusz mapy 10, obręb Luboń, położoną w Luboniu przy ul. Szymanowskiego, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” przeznaczona jest pod teren drogi publicznej – symbol w planie KD D34.                                                                    

Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum”, zatw. uchwałą nr XXVIII/164/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 5 lutego 2009r., działki nr 67/3 i 67/5 znajdują się w obszarze oznaczonym w rysunku planu symbolem ZP4 – teren zieleni urządzonej wysokiej i niskiej, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym.

 

Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 23.07.2018r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130-011, wew. 39, pok. 102.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130-011, wew. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 11.06.2018r., termin zdjęcia – 23.07.2018r.

Informacja o sprzedaży w trybie bezprzetargowym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Głosie Wielkopolskim.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij