Przejdź do treści

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Miasta Luboń – ul. Pułaskiego.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz §2 ust. 2 w zw. z §3 ust. 1 uchwały Nr X/54/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 29 maja 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń stanowiącą:

 

działkę nr 15/8 o powierzchni 0,0051 ha, arkusz mapy 10, obręb Luboń, księga wieczysta KW nr PO2P/00270470/9 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, za cenę 2.575,00 zł + należny podatek vat w obowiązującej stawce, położoną w Luboniu przy ul. Pułaskiego z przeznaczeniem pod budowę kompaktowej stacji transformatorowej wraz z kablowymi liniami zasilającymi Sn i nn na rzecz Enea Operator Sp. z o.o.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń-Centrum”, zatw. uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXVIII/164/2009 z dnia 5 lutego 2009r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem: ZP 24 –tereny zieleni urządzonej wysokiej i niskiej, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym.

 

Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 03.08.2018r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Krystyna Ciszak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130-011, wew. 39, pok. 102.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130-011, wew. 40, pok. 101.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 22.06.2018r., termin zdjęcia – 03.08.2018r.

Informacja o sprzedaży w trybie bezprzetargowym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Głosie Wielkopolskim.

MAPA

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij