Przejdź do treści

10 lat Lubonia w Unii Europejskiej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obchodziliśmy 1 maja 2014r. Od 2004 roku otrzymaliśmy z polityki spójności ponad 82 mld euro, które zainwestowaliśmy m.in. w nowe drogi, poprawę środowiska naturalnego, szybki internet, rozwój innowacyjnych firm. Pieniądze, które dostaliśmy, przewyższyły sumę naszych składek członkowskich ponad trzykrotnie. W rezultacie Polska jest największym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej, a średni poziom dofinansowania UE na mieszkańca w kraju wyniósł 8,5 tys. zł. Wg stanu na 27 kwietnia 2014 r. beneficjenci zrealizowali łącznie ponad 186 tys. projektów.Największymi beneficjentami w okresie lat 2004-2013 były jednostki samorządu terytorialnego (około 34 proc. wartości projektów) oraz przedsiębiorstwa (30 proc.). W strukturze dofinansowania w niemal wszystkich województwach dominują wydatki na transport, następnie na badania i rozwój technologiczny oraz na rozwój zasobów ludzkich.

 

Jak z tej szansy skorzystał Luboń? Ile środków udało się pozyskać? Na co zostały przeznaczone?


Możemy wyróżnić dwa główne nurty, w których pozyskaliśmy fundusze. Pierwszym z nich są działania związane z oświatą i szeroko rozumianym społeczeństwem. Do tej grupy niewątpliwie możemy zaliczyć: e-administrację, otwarcie punktu przedszkolnego Trójeczka, realizację projektu Małe dzieci – duże szanse. W tej grupie możemy również ująć termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Drugi aspekt wykorzystania środków z UE to infrastruktura drogowa i komunikacja miejska. Dzięki pozyskanym funduszom udało się zrealizować projekt obwodnicy Lubonia ciąg ulic Polna-Poznańska-Kręta. Ponad to lokalny przewoźnik firma Translub wzbogacił się o 6 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich. Z pieniędzy zewnętrznych została sfinansowana również kanalizacja w Lasku.

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty i realizacje.


Z myślą o dzieciach

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta powstał punkt przedszkolny „Trójeczka” w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu. Jest to pierwsze przedszkole w mieście, które zostało zrealizowane ze środków unijnych w ramach projektu „Niezapominajka- pamiętamy o najmłodszych”. Przedszkolaki poza obowiązkowymi zajęciami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty biorą udział w zajęciach dodatkowych z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, nauczycielem rytmiki i pedagogiem.


Z myślą o uczniach

Projektem Małe dzieci - duże szanse zostali objęci uczniowie lubońskich szkół podstawowych z klas 1-3 (łącznie 910 dzieci). Głównym celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych i wzrost efektów kształcenia oraz wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia. Budżet projektu wyniósł 402.000 zł i był w całości finansowany ze środków UE. W ramach projektu zrealizowano łącznie 3540 godzin w ramach następujących zajęć:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych (język angielski), artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych,

 • spotkania z literaturą - zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze,

 • gazetka szkolna - zajęcia rozwijające pasje dziennikarską,

 • kółko komputerowe - zajęcia doskonalące umiejętność korzystania z komputera, treningi piłkarskie, 

 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa ziemnego.

Z myślą o mieszkańcach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz uznając potrzebę stałego doskonalenia świadczonych przez Urząd Miasta usług, Burmistrz Miasta Luboń podjął decyzję o wprowadzeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Wdrożenie systemu nastąpiło w 2009 roku, a środki na sfinansowanie pozyskano z funduszy europejskich.

Z myślą o oszczędności

We wrześniu 2011 roku Luboń znalazł się w gronie 31 gmin Województwa Wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w zakresie działania 3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu to ponad 2 miliony złotych, z czego dotacja unijna wyniosła 1,8 miliona złotych, co stanowi 90 % kosztów zadania. W ramach projektu w budynkach Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i 4, Biblioteki, Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta została ocieplona i odnowiona elewacja, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz zmodernizowana instalacja gazowa. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zredukowała koszty ponoszone na ich ogrzewanie i zwiększyła efektywność energetyczną budynków.

Z myślą o kierowcach

Luboń jest jedną spośród 38 gmin województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioskowany projekt dotyczył budowy obwodnicy miejskiej na odcinku ulic Krętej, Polnej oraz Poznańskiej. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 16.000.000,00 zł i obejmował modernizację i budowę dróg na odcinku o łącznej długości 3,0625 km, budowę chodników o długości 3,510 km oraz ścieżki rowerowej o długości 2,3625 km. Modernizowane, w ramach projektu, ulice zostały poszerzone o szerokość 7,0 m, wyposażone w przejścia dla pieszych, oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz kanalizację deszczową. Dzięki modernizacji ulic Krętej, Polnej i Poznańskiej, a tym samym stworzeniu obwodnicy miejskiej, mieszkańcy miasta mogą liczyć na usprawnienie ruchu tranzytowego przez Luboń. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na poprawę komfortu podróżowania i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w mieście.Przed nami perspektywa unijna na lata 2014-2020 i możliwość pozyskania kolejnych funduszy. Komisja Europejska w nowym okresie rozliczeniowym bardzo duży nacisk położyła na rozwój zbiorowego transportu. Do tego projektu Miasto Luboń będzie starało się przygotować w ramach Metropolii Poznań. W perspektywie kilku najbliższych lat czeka nas projekt budowy Kolei Metropolitarnej, a co jest z tym związane rewitalizacja infrastruktury kolejowej, budowa przystanku PKP na wysokości ulicy Podgórnej w Lasku. Dzięki zintegrowanym połączeniom zyskamy częstsze połączenie z Poznaniem, nawet dwa razy na godzinę. Zdecydowanie ułatwi to podróżowanie mieszkańcom Lubonia, którzy uczą się i pracują w Poznaniu.

 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych fundusze unijne przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

 • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych);

 • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);

 • poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);

 • wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych);

 • wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu);

 • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

 

Mamy nadzieję, że w obecnej perspektywie unijnej uda się zrealizować jak najwięcej projektów, co wpłynie korzystnie na rozwój naszego miasta i sprawi, że mieszkańcy Lubonia będą żyć w coraz bardziej przyjaznej i wygodnej rzeczywistości.

 

Opracowała Magda Baranowska

 

tytuł projektu

nazwa beneficjenta

wartość projektu

dofinansowanie z UE

Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Krętej – Polnej - Poznańskiej

Miasto Luboń

14 337 123.35 zł

5 382 076.38 zł

Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich.

Miasto Luboń

5 029 885.00 zł

4 018 455.20 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń.

Miasto Luboń

1 836 495.01 zł

1 546 629.16 zł

Niezapominajka - pamiętamy o najmłodszych

 

Urząd Miasta Luboń

941 460.16 zł

800 241.14 zł

 

Razem damy radę

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

692 856.72 zł

588 928.21 zł

 

Małe dzieci - duże szanse

 

Urząd Miasta Luboń

692 856.72 zł

342 402.68 zł

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij