Przejdź do treści

Kanalizacja sanitarna

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Burmistrz Miasta Luboń przypomina, iż każdy z właścicieli nieruchomości zabudowanych ma obowiązek w okresie jednego roku od momentu przekazania do eksploatacji kanalizacji sanitarnej położonej w przyległej ulicy, na własny koszt wybudować przyłącze kanalizacyjne i podłączyć do niej swój dom. W związku z powyższym władze samorządowe zachęcają mieszkańców, którzy już taką możliwość posiadają, a dotąd tego nie uczynili, do podłączenia swych domostw do tejże sieci. Aby ułatwić pozyskanie funduszy, Urząd Miasta przy współpracy  z Aquanet S. A. i Bankiem Ochrony Środowiska udostępnia wszelkich informacji dotyczących możliwości uzyskania na ten cel preferencyjnych kredytów.
Miasto Luboń oraz Aquanet S.A., inwestują w budowę sieci kanalizacji na terenie Lubonia, korzystając ze wsparcia finansowego instytucji zewnętrznych, co obliguje je do uzyskania tak zwanego „efektu ekologicznego”, czyli włączenia do wybudowanej sieci wszystkich położonych wzdłuż niej nieruchomości. Jego brak może spowodować nawet odebranie wsparcia finansowego, co byłoby równoznaczne z koniecznością jego spłaty. Władze samorządowe Miasta, zgodnie z przepisami, są zobowiązane do egzekwowania od właścicieli nieruchomości realizacji tego obowiązku.
W związku z powyższym przypominamy, iż Burmistrz ma obowiązek przeprowadzania kontroli poszczególnych posesji. Wynika on z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Luboń nr XLVI/221/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Regulamin ten można otrzymać w Wydziale Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń. Z jego treścią można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń www.lubon.pl w zakładce Środowisko/Ochrona Środowiska.
Zainteresowanym przypominamy, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, inwestor czyli Aquanet S.A. lub Miasto, jest obowiązany do sfinansowania budowy sieci położonej w pasie drogowym. Natomiast na właścicielu danej nieruchomości spoczywa obowiązek wybudowania przyłącza położonego na terenie jego posesji. W związku z powyższym właściciel posesji zobowiązany jest wykonać na własny koszt projekt przedmiotowego przyłącza i je wybudować (w sytuacji gdy to konieczne - ze względu na brak odcinka sieci od kolektora głównego w ulicy do granicy danej posesji z pasem drogowym - razem z tymże odcinkiem). Koszty poniesione na budowę odcinka położonego w ulicy, na określonych warunkach, mogą zostać inwestorowi zwrócone. Urząd Miasta udziela szczegółowych informacji na ten temat. W celu złożenia wniosku o zwrot części poniesionych kosztów należy w Urzędzie przedłożyć następujące dokumenty:

  • ksero mapy zasadniczej zamieszczonej w projekcie przyłącza,
  • profil podłużny przyłącza (zawarty w projekcie przyłącza),
  • ksero umowy z Aquanet S. A. na odbiór ścieków,
  • fakturę dokumentującą poniesienie kosztów wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego w ulicy do granicy pasa drogowego z prywatną posesją,
  • mapę inwentaryzacji powykonawczej,
  • szkic geodezyjny wykonany po wykonaniu przyłącza,
  • protokół odbioru przyłącza w stanie odkrytym z Aquanet S. A.,
  • umowę z Miastem Luboń na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (jeśli została zawarta).

Różnica pomiędzy kosztami opróżniania szczelnych zbiorników na ścieki i opłatami za ich zrzut do kanalizacji jest na tyle duża, że koszt budowy przyłącza „zwróci się” po okresie około czterech lat korzystania z kanalizacji. W związku z powyższym nie tylko względy środowiskowe, ale także ekonomia przemawiają za tym, że warto skorzystać z tej możliwości.

Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij