Poziom recyklingu

Poziom recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) gminy są obowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. następujących poziomów recyklingu:

1)      poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2)      poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Poziomy określone w ustawie mają być osiągane stopniowo, zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).  Zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu:   

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło

10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty
przez gminę
    31,2 33,57 37,23 41,43      


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
inne niż niebezpieczne odpady  rozbiórkowe
i budowlane
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty przez gminę     100 100 100        

Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy ograniczenia odpadów biodegradowalnych, które gmina jest zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach oraz sposób ich obliczenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). W latach 2012-2017 obowiązywało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów. Zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionych  rozporządzeń zostały określone następujące poziomy dla kolejnych lat:

 
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
 

  2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty przez gminę - - 0,35 0,23 0,00 0,00      

Data dodania 26 maja 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.