Klauzula RODO

Artykuły

Urząd Miasta: Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, kod pocztowy 62-030 Luboń , e-mail: office@lubon.pl , tel. 618130011.

Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Luboń: 

e-mail: iodo@umlubon.pl, tel. 618130011 w.25.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Burmistrza Miasta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie przepisów innych ustaw, wskazanych w klauzulach informacyjnych dotyczących załatwiania konkretnych spraw.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z kategorii archiwalnej przewidzianej dla danego rodzaju spraw określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych* oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie ustawowym jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.