Władze Miasta

Artykuły

  Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń 
Urodziła się 8 lutego 1967 r . w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mężatka, troje dzieci. Wykonywała zawód radcy prawnego (ukończyła w 1995 r. aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu) od 2005 r. prowadziła własną kancelarię. Członek i przewodnicząca rad nadzorczych i rad wierzycieli. Społecznik z zamiłowania. Przez wiele lat była członkiem i przewodniczyła pracom rad rodziców w szkole i przedszkolu. Działa w kilku stowarzyszeniach i organizacjach m.in. jako członek Zarządu Stowarzyszenia „Regetów” zajmującego się osobami chorymi na dystrofię mięśni i porażenie mózgowe. W latach 2010-2014 radna Rady Miasta Luboń - przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej. Odpoczywa biegając, czytając literaturę biograficzną, słuchając muzyki klasycznej lub wędrując po górach. Realnie oceniając rzeczywistość nie pozbywa się nigdy marzeń i planów.

Michał Popławski
I Zastępca Burmistrz Miasta Luboń 


Michał Popławski urodził się 25 grudnia 1979 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji: kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach praca zawodowa Michała Popławskiego była związana z procesami inwestycyjnymi, które miał okazje poznać zarówno jako osoba prowadzącą postępowanie administracyjne w urzędzie miasta jak i pełnomocnik inwestora ubiegający się o wydanie konkretnej decyzji czy uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.[koniec] W 2003 r. rozpoczął pracę w administracji samorządowej, w której piastował stanowisko inspektora w wydziale planowania przestrzennego - Urzędu Miasta Mosina, gdzie był odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzji podziału nieruchomości. Od 2005 r. pracując w firmie Atem Polska Sp. z o.o., jako starszy koordynator inwestycji, nadzorował wykonywanie projektów telekomunikacyjnych, w tym jako pełnomocnik inwestora uzyskiwał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy też decyzje o pozwoleniu na budowę. W 2007 r. rozpoczął pracę w firmie Schiever Polska Sp. z o.o. na stanowisku Managera ds. Ekspansji bezpośrednio podległego Prezesowi Zarządu, w której pracował do 30 września 2015 r.     


I Zastępca Burmistrz Miasta Luboń ds. komunalnych prowadzi sprawy Miasta Luboń w następującym zakresie:

 • komunalizacji, gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
 • dzierżawy, nabywania gruntów i nieruchomości na potrzeby Miasta wraz z prowadzeniem negocjacji
 • zbywania gruntów i nieruchomości komunalnych wraz z organizacją i prowadzeniem przetargów
 • ustalania wartości gruntów oraz cen i opłat za korzystanie z nich
 • podziałów gruntów
 • rozwoju i utrzymania miejskiej infrastruktury sieciowej, dróg oraz obiektów kubaturowych
 • zarządu drogami gminnymi
 • współdziałania z zewnętrznymi operatorami wyposażenia Miasta w infrastrukturę techniczną
 • oczyszczania Miasta i gospodarki odpadami
 • ochrony przyrody i ochrony środowiska
 • rolnictwa i zwierząt
 • funkcjonowania transportu publicznego
 • pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
 • lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowania terenu i ustalenia
 • warunków zabudowy
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji miejskich
 • zamówień publicznych

Dorota Franek
II Zastępca Burmistrz Miasta Luboń


Odpowiadająca m.in. za  oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport

Dorota Franek jest od urodzenia mieszkanką Lubonia - Lasku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 i  w tej szkole pracowała jako nauczyciel ponad 30 lat. W roku 2010 uzyskała mandat radnej Miasta Luboń przez 9 lat, z dużym  zaangażowaniem, działała na rzecz mieszkańców. Skutecznie występowała z wnioskami: m.in. o budowę ul. Kurowskiego, Rydla, Dworcowej, budowę Przedszkola nr 1 i rozbudowę SP 4. Zabiegała o renowację fontanny w Parku Siewcy i wiele pomniejszych działań, odpowiadając na sugestie mieszkańców. Z jej inicjatywy wybudowano małe boisko sportowe przy SP4.

W latach 2014-2019 była przewodniczącą Komisji  Sfery Społecznej. Zasiadała w kapitule konkursu „Siewca Roku”, komisji stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży oraz wielu komisjach konkursowych organizowanych przez Miasto. Ponadto pracowała w Komisji Organizacyjno- Prawnej i Komisji  Ochrony Środowiska, a w ostatniej kadencji również w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji  Komunalnej  Rady Miasta Luboń.

Byłą również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
Z wielkim zaangażowaniem troszczyła się o potrzebujących, na długo przed powołaniem do GKRPA. Uczestniczyła w organizowanych przez komisję wyjazdach terapeutycznych organizowanych dla  podopiecznych i ich rodzin.  W swych działaniach nie ogranicza się tylko do litery prawa, traktując wszystkich z empatią i szacunkiem, nawiązując serdeczne relacje, motywując do podejmowania trudnych decyzji i wspierając w ich realizacji.  

Jako były członek Komisji Mieszkaniowej zna występujące w Luboniu problemy społeczne.

Dorota Franek od kilku lat, co roku angażuje się w organizację Wigilii Miejskiej w Luboniu, Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której  była również szefem sztabu. Nie do przecenienia jest również jej wieloletnia wolontariacka praca na rzecz lokalnej społeczności.

II Zastępca Burmistrz Miasta Luboń ds. społecznych prowadzi sprawy Miasta Luboń w następującym zakresie: 

 • ewidencji ludności, dowodów osobistych
 • spraw wojskowych
 • spraw stanu cywilnego
 • funkcjonowania systemu oświaty
 • funkcjonowania bibliotek i jednostek kultury
 • upowszechniania sportu i rekreacji
 • współpracy z organizacjami pożytku publicznego
 • opieki i pomocy społecznej
 • opieki zdrowotnej
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania i remontów budynków
 • komunalnych, najmu mieszkań komunalnych
 • działalności gospodarczej
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom
 • promocji Miasta
 • komunikacji społecznej
 • budżetu obywatelskiego

DYŻUR DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE WNIOSKÓW I SKARG

Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń oraz Zastępcy pełnią dyżury dla mieszkańców w poniedziałki w godz. od 9.30 do 17.30.

Wizytę należy umówić telefonicznie, dzwoniąc na numer tel. 61 813 01 41 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@lubon.pl.


Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.