XL Sesja Rady Miasta Luboń - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Luboń na 2022 r.

XL Sesja Rady Miasta Luboń - w sprawie uchwalenia budżetu miasta Luboń na 2022 r.

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XL Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 16 grudnia 2021r.  godz. 17.00  i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2041.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Luboń na 2022 rok.:

a)przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej i w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu i Finansów,

e)przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,

f)dyskusja nad projektem budżetu,

g)głosowanie wniesionych przez burmistrza autopoprawek,

h)głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.

8. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady na 2022 rok.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Przyjęcie protokołów sesji nr XXXVII/2021 oraz XXXIX/2021.

Zakończenie obrad.
 


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska


Tu znajdą Państwo dokumenty XL sesji Rady Miasta Luboń dotyczące budżetu miasta na 2022 r. 

Pozostałe dokumenty zostaną zamieszczone pod tym samym linkiem najpóźniej na 6 dni przed planowaną sesją (zgodnie ze Statutem Miasta Luboń §28 ust. 4) . Porządek obrad może zostać rozszerzony o dodatkowe punkty.

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 15 grudnia 2021r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.

Data dodania 02 grudnia 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.