XLII Sesja Rady Miasta Luboń

XLII Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XLII Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 17 lutego 2022r.  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale  nr XL/309/2021 Rady Miasta Luboń z dnia 16.12.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Przyjęcie protokołu sesji nr XL/2021, z dnia 16 grudnia 2021r.

12. Przyjęcie protokołu sesji nr XLI/2022, z dnia 13 stycznia 2022r.

13. Zakończenie obrad.


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

Tu znajdą Państwo dokumenty XLII sesji Rady Miasta Luboń

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 16 lutego 2022r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g


Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.


Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Data dodania 10 lutego 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.