XLIV Sesja Rady Miasta Luboń

XLIV Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XLIV Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 22 marca 2022r.  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie lata 2022-2025.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Luboń.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Luboń.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 11. na terenie Miasta Luboń na rok 2022".
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu sesji nr XLII/2022, z dnia 17 lutego 2022r..
18. Przyjęcie protokołu sesji nr XLIII/2022, z dnia 04 marca 2022r..
19. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

Materiały sesyjne dostępne pod linkiem: http://lubon.kylos.pl/Rada_Miasta_kadencja_VIII/index.php?katalog=XLIV%20z%20dnia%2022%20MARCA%202022 

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 21 marca 2022r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g 

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Data dodania 15 marca 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.