XLV Sesja Rady Miasta Luboń

XLV Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz  §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),
 

zwołuję XLV Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 22 kwietnia 2022r.  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Analiza sprawozdań z działalności Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu:
a.    Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2021.

b.    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2021.

c.    Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2021.

4.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2021 rok.

5.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu za 2021 rok.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/43/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" Beacie Krystkowiak-Grycza.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń"  Ireneuszowi Zygmanowskiemu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń” Irenie Podżerek.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń” Adamowi Gablerowi.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń” Towarzystwu Młodzieży Sportowej "Stella„.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.

16. Sprawozdania kwartalne Komisji z bieżących prac (styczeń, luty, marzec 2022r.).

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Przyjęcie protokołu sesji nr XLIV/2022, z dnia 22 marca 2022r..

21. Zakończenie obrad.


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

MATERIAŁY SESYJNE

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady   do godz. 13.00 w dniu 21 kwietnia 2022r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie:  https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.


Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.Data dodania 14 kwietnia 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.