XLVI Sesja Rady Miasta Luboń

XLVI Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadomienie o sesji


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372)  w związku art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
 

zwołuję XLVI Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 19 maja 2022r.  godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Lubońskiej Rady Seniorów.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu sesji nr XLV/2022, z dnia 22 kwietnia 2022r.
11. Zakończenie obrad.
 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

MATERIAŁY SESYJNE

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 18 maja 2022 r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372)  zawiadamiam, że   posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g 

Mieszkańcy  uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Data dodania 12 maja 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.