LIII Sesja Rady Miasta Luboń

LIII Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LIII sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 24 listopada (czwartek) 2022r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:
a)    Sprawozdanie z działalności LOSiR Sp. z o.o. za rok 2021.

b)    Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2021.

c)    Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2021.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrz Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat (działalność gospodarcza o profilu informatycznym).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w obszarze Miasta Luboń.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Bliska” w Luboniu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargi na działanie Burmistrz Miasta Luboń.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2022 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2022-2041.
13. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za rok 2021.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu sesji nr LI/2022, z dnia 06 października 2022r.
18. Przyjęcie protokołu sesji nr LII/2022, z dnia 08 listopada 2022r.
19. Zakończenie obrad.


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska


Materiały na sesję: https://lubon.esesja.pl/posiedzenia 

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 23 listopada 2022r.

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane online na stronie: 

https://esesja.tv/

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm).


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

Data dodania 18 listopada 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.