LV Sesja Rady Miasta Luboń

LV Sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LV sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 26 stycznia (czwartek) 2023 roku o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026”.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" ks. Proboszczowi Bernardowi Cegle.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" Elżbiecie Stefaniak.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” Wandzie Sulei-Kot.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" Stanisławowi Butce.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/396/2022 RADY MIASTA LUBOŃ, z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.

14. Sprawozdania kwartalne Komisji z bieżących prac (za okres październik, listopad, grudzień 2022r.).

15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym.

16. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Przyjęcie protokołu sesji nr LIV/2022, z dnia 15 grudnia 2022r.

19. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: https://lubon.esesja.pl/posiedzenia 

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Podstawa prawna urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40).

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Data dodania 19 stycznia 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.