LVII sesja Rady Miasta Luboń

LVII sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LVII sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 16 marca (czwartek) 2023r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
Analiza sprawozdań z działalności Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu:
a.    Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2022.

b.    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2022.

c.    Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2022.

4.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok.

5.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Luboniu za 2022 rok.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kocie Doły”.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Luboń Centrum - Nowe Ogrody".

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrociepłownia ul. Źródlana”.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta Luboń, polegających na budowie urządzeń do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Luboń Programu „Lubońska Karta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Luboń na rok 2023".

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia ustanowienia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Luboniu na okres dziesięciu lat.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Przyjęcie protokołu sesji nr LVI/2023, z dnia 23 lutego 2023r.

21. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: https://lubon.esesja.pl/posiedzenia 

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40).


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska
Data dodania 09 marca 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.