LXIII sesja Rady Miasta Luboń

LXIII sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LXIII sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 26 października (czwartek) 2023r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Luboń.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Miasto Luboń zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Lubonia, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat (biuro rachunkowe).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat (działalność gospodarcza o profilu prawniczym).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń na lata 2023-2025”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Poznaniu.

12. Przyjęcie apelu w sprawie wsparcia działań zmierzających do poprawy warunków życia Mieszkańców Lubonia, zmniejszenia negatywnego wpływu drogi na otoczenie oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Armii Poznań – drodze wojewódzkiej nr 430.

13. Stanowisko Komisji Organizacyjno-Prawnej w sprawie rozpatrzenia pisma (data wpływu do Urzędu Miasta Luboń: 14.08.2023 r.) w sprawie godnego upamiętnienia 84. rocznicy brutalnej i nieuzasadnionej agresji Niemiec na Polskę.

14. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z bieżących prac (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień).

15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

16. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Przyjęcie protokołu sesji nr LXII/2023.

19. Zakończenie obrad.


Materiały na sesję dostępne na: https://lubon.esesja.pl/

                                                                       

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.).                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

Data dodania 19 października 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.