LXVI sesja Rady Miasta Luboń

LXVI sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LXVI sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 1 lutego 2024 roku o godz. 17.00 (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Luboniu. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" panu Andrzejowi Berytowi.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” pani Izabelli Szczepaniak.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" pani Annie Ziółkowskiej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" pani Bogusławie Generalczyk.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" Klubowi Sportowemu Luboński.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" panu Lechosławowi Kędrze.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń" Towarzystwu Bambrów Poznańskich.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Luboń" panu Jeanowi Lucowi Duflou.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego i nadania mu nazwy "Park Siewcy".
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku".
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Luboń na lata 2024-2027”.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w mieście Luboń.
16.Rozpatrzenie projektu w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lasek Wschód".
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Luboń.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041.
22.Sprawozdania Komisji Rady Miasta z bieżących prac (za miesiące: październik, listopad, grudzień 2023r.).
23.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
24.Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
25.Wolne głosy i wnioski.
26.Przyjęcie protokołu sesji nr LXV/2023, z dnia 14 grudnia 2023r.
27.Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne na: https://lubon.esesja.pl/ 


Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.).

Data dodania 25 stycznia 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.