Formy pomocy z budżetu państwa dla poszkodowanych JST oraz wytyczne dotyczące szkód w rolnictwie.

Formy pomocy z budżetu państwa dla poszkodowanych JST oraz wytyczne dotyczące szkód w rolnictwie.

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie silnych wiatrów na terenie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje o dostępnych formach pomocy z budżetu państwa dla poszkodowanych JST oraz o wytycznych dotyczących szkód w rolnictwie.

I. Rolnictwo
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015, poz. 187 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie danej gminy potwierdza Wójt, Burmistrz, Prezydent jako organ publiczny i bezzwłocznie powiadamia wojewodę. Rodzaj niekorzystnego zjawiska określa się w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Natomiast oszacowania szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę, na wniosek zainteresowanego rolnika, sporządzając protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, który stanowi podstawę do otrzymania dostępnych form pomocy. W przypadku zaistnienia konieczności oszacowania wyżej wymienionych strat na terenie Lubonia należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń pod nr tel. 61 8 130 011 wew. 40. Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy” – „Ochrona wód, Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody w rolnictwie”. 

II. Infrastruktura komunalna jednostek samorządu terytorialnego
Ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych mogą zostać udzielone dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne związane z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Środki na ww. zadania uruchamiane będą zgodnie z:
1) wytycznymi w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
2) wytycznymi w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.


Powyższe zasady oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://mswia.gov.pl/) oraz
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl) w zakładce „Sprawy” – „Ochrona wód, Środowisko i Rolnictwo” - „Szkody w infrastrukturze”.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia na terenie jednostki zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej należy:
- niezwłocznie poinformować wojewodę,
- przystąpić do sporządzenia protokołu strat,
- sporządzony protokół przekazać do Wojewody celem jego weryfikacji przez komisję wojewódzką.

Posiadanie zweryfikowanego przez komisję wojewódzką protokołu szkód jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
Data dodania 01 marca 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.