Dotacje w Wielkopolsce na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje w Wielkopolsce na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przydatne linki dla osób poszukujących dotacji:

http://www.parp.gov.pl/
http://wrpo.wielkopolskie.pl/
www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/
www.bgk.pl/fundusze-i-programy/
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podczas szkolenia zorganizowanego przez Radę Gospodarczą Miasta Luboń, które odbyło się 18.03.2016 r. „Dotacje dla MŚP w pigułce”, część uczestników wyraziło opinię, że brakuje środków dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dnia 2 czerwca 2016 r. przybliżone zostały aktualne możliwości pozyskania środków na ten cel. By ułatwić Państwu znalezienie odpowiedniego działania dla siebie, sporządzono zestawienie dostępnych programów w tabeli poniżej.

Nazwa działania

Do kogo skierowane jest działanie

Na co można uzyskać dofinansowanie

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

(szczegółowe informacje na temat działania:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

- osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku
15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy

- dotacja na założenie działalności gospodarczej
w maksymalnej wysokości 6-krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wsparcie pomostowe (przez okres 6 miesięcy)

- kompleksowe, indywidualne pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe.

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie
i Przedsiębiorczość
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+)

 

(szczegółowe informacje na temat działania:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

- grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujące województwo wielkopolskie, należące do jednej z poniższych grup:

 • Kobiety

 • Osoby z niepełnosprawnościami

 • Osoby po 50 roku życia

 • Osoby długotrwale bezrobotne (powyżej
  12 miesięcy)

 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Ponadto:

- osoba przystępująca do projektu musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przez ostatnie
12 miesięcy

- działalność gospodarcza zarejestrowana w wyniku uczestnictwa w projekcie musi być utrzymana przez minimum 12 miesięcy

- dotacja na założenie działalności gospodarczej
w maksymalnej wysokości 6-krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

- szkolenia, doradztwo

- wsparcie pomostowe w postaci doradczej lub finansowej przez okres od 6 do 12 miesięcy

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących
i wsparcie procesów adaptacyjnych
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+)

 

(szczegółowe informacje na temat działania:

www.wrpo.wielkopolskie.pl)

- grupa docelowa: osoby przewidziane do zwolnienia, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych, adaptacyjnych przedsiębiorstw

 

Ponadto:

- działalność gospodarcza zarejestrowana w wyniku uczestnictwa w projekcie musi być utrzymana przez minimum 12 miesięcy

- z otrzymania wsparcia wyłączone są osoby, które w okresie ostatnich trzech lat otrzymały dotację ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 6-krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem szkoleniowo-doradczym

- doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania

- poradnictwo psychologiczne

- pośrednictwo pracy

- szkolenia, kursy, studia podyplomowe

- staże, praktyki zawodowe

- subsydiowanie zatrudnienia

- dodatek relokacyjny

Oś VI Poddziałanie 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

(szczegółowe informacje na temat działania:

www.armir.gov.pl)

- rolnicy, którzy chcą otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą oraz uzyskali wsparcie w ramach „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełniają poniższe warunki:

 • są ubezpieczeni na podstawie przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy,

 • gospodarstwa rolne, w których pracują wnioskodawcy mają wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. Euro,

 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, w którym pracują wnioskodawcy.

Ponadto:

- w wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej
1 miejsce pracy (w tym samo zatrudnienie)

- pomoc w formie premii w wysokości do 100 tys. zł

- inwestycja musi być zrealizowana na terenie:

 • gminy wiejskiej

 • gminy wiejsko-miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców

 • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców

Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

(szczegółowe informacje na temat działania:

http://platformystartowe.gov.pl)

- osoby poniżej 35 roku życia

 

- dotacja w wysokości do 800 tys. zł na wprowadzenie w życie innowacyjnego pomysłu opracowanego w ramach Platformy startowej

 

- warunek: działalność będzie prowadzona w jednym
z pięciu województw: podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim

 

Program „Wsparcie w starcie” Ministerstwa Rodziny, pracy
i polityki społecznej

 

(szczegółowe informacje na temat działania: www.ecdf.pl)

- osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej – studenci ostatnich lat studiów, absolwenci do 4 lat od ukończenia nauki, zarejestrowani bezrobotni

- pożyczka przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć mających na celu podjęcie działalności gospodarczej:

 • oprocentowanie stałe 0,4375% w skali roku (ustalane na podstawie stopy redyskonta weksli)

 • maksymalna wysokość pożyczki – 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – ok. 81,3 tys. zł

 • maksymalny okres spłaty – 7 lat

 • możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

 • brak prowizji za udzielenie pożyczki

 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę


Jeżeli w powyższej tabeli znalazło się działanie, w ramach którego możecie Państwo aplikować, wskazane jest odwiedzenie podanej przy nazwie działania strony internetowej i doczytanie informacji na temat ogłoszonych naborów. W Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, dostępny jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który również telefonicznie udziela informacji na temat dostępnych form dofinansowania pod numerami: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93. Pomocna może okazać się również wyszukiwarka dostępnych dotacji unijnych, znajdująca się na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.


Data dodania 17 listopada 2016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.