Program Ochrony Środowiska 2021-2030

Program Ochrony Środowiska 2021-2030

OBWIESZCZENIE
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2018 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.  z 2021 r. poz. 627) Burmistrz Miasta Luboń podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania oraz możliwości zapoznania się z projektem:

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Luboń na lata 2021-2030.

Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska wraz niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 15 października 2021r. do 8 listopada 2021r.:

1. na stronach internetowych:

www.bip.lubon.pl/komunikaty lub https://lubon.pl/artykuly/88/ochrona-srodowiska 

2.  w Urzędzie Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2 (Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska), wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty pod numerem telefonu 61 8 130 011 w. 35 lub 53, w godzinach 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Luboń na lata 2021-2030 można składać we wskazanym wyżej, nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 8 listopada 2021 roku, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: office@lubon.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Luboń.

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) uwagi lub wnioski złożone 
po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

                                                  Burmistrz Miasta Luboń   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że: 

  • Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, e-mail: office@lubon.pl, tel. 61 8130 011.
  • Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Luboń: e-mail: iodo@umlubon.pl, tel. 618130011, adres: Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń.

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków do projektu planu miejscowego.

  • Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://bip.lubon.pl/obowiazki-informacyjne-rodo.html

DOSTĘPNE PLIKI

Data dodania 15 października 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.