NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM!

NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM!

NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM!
CZYLI MODUŁ – „SMOG” REALIZOWANY W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNEJ

Smog to zjawisko atmosferyczne charakterystyczne dla obszarów miejskich, powstałe w wyniku chemicznych przekształceń zanieczyszczeń powietrza. Występuje w postaci gęstej mgły. Smog powstaje w warunkach bezwietrznych, wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenki azotu czy substancje stałe, takie jak pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Z uwagi na miejsce i warunki jego powstawania wyróżniamy 2 rodzaje smogu - smog londyński zwany inaczej kwaśnym albo czarnym. Ten rodzaj zanieczyszczeń występuje w warunkach zimowych i tworzą go zanieczyszczenia, które zostały wyemitowane przez człowieka, czyli pyły oraz dwutlenek siarki.  Drugim rodzajem zanieczyszczeń jest smog fotochemiczny, nazywany również kalifornijskim, wtórnym lub utleniającym letnim. Występuje on w ciepłych porach roku, czyli wiosną i latem.

Grafika ozdobna

SZKODLIWOŚĆ SMOGU

Wchodzące w skład smogu związki chemiczne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, mogą przyczynić się do wywołania niewydolności oddechowej, chorób układu krwionośnego i serca, obniżenia odporności całego organizmu czy pojawienia się chorób nowotworowych.

SMOG W WIELKOPOLSCE

Szacuje się, że w Polsce 52% smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania w domowych kotłach i piecach o złych parametrach emisji.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie wielkopolskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy udział stanowią emisje z transportu (emisja liniowa) oraz działalności przemysłowej (emisja punktowa). Znaczący udział w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa ma ich napływ z obszaru Polski oraz Europy. Głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są kominy domów ogrzewanych indywidualnie oraz transport samochodowy, który wpływa na stężenia zanieczyszczeń zwłaszcza na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z drogami o znacznym natężeniu ruchu. Przemysł zlokalizowany na obszarze województwa wielkopolskiego, głównie energetyka zawodowa ze względu na dużą wysokość kominów, w znacznym stopniu eksportuje zanieczyszczenia poza granice województwa. Zakłady przemysłowe o istotnej emisji niezorganizowanej lub emitowanej poprzez niskie emitory mogą również bezpośrednio wpływać na jakość powietrza w sąsiedztwie. Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyłów powstają głównie w wyniku ścierania się hamulców, opon i nawierzchni dróg oraz unosu zanieczyszczeń z powierzchni dróg, natomiast tlenki azotu są emitowane z rur wydechowych.

SKUTKI DLA ZDROWIA

Smog powoduje ogromne spustoszenie w ludzkim ciele między innymi wpływa na problemy z koncentracją, przyśpiesza proces starzenia się układu nerwowego, jest jedną z przyczyn udarów mózgu, przyczynia się do problemów z oddychaniem, powoduje podrażnienie oczu, nosa, gardła, kaszel, bezpłodność, częste infekcje układu oddechowego. Przyczynia się również do powstania chorób takich jak astma, alergia czy rak płuc.

Pył zawieszony, który stanowi główną przyczynę smogu, w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Pył zawieszony, który przedostaje się do dróg oddechowych wchodzi w reakcję mając przy tym wpływ na ich struktury. Rozpatrując ten problem, począwszy od górnych dróg oddechowych, pył wpływa głównie na struktury znajdujące się w obrębie szyi. Ma to negatywne skutki, gdyż może prowadzić do rozwoju takich chorób jak nowotwory, w szczególności występujący nowotwór krtani. Zbadano, że pył zawieszony zawiera w sobie czynnik rakotwórczy. Potwierdzenie obecności tego czynnika można znaleźć w badaniach, które zostały przeprowadzone na populacji mieszkającej w Europie Centralnej. Główną przyczyną powstania tego zagrażającego ludzkiemu zdrowiu pyłu jest ogrzewanie domów węglem. W ten sposób do środowiska atmosferycznego przedostaje się pył zawieszony. Oprócz tego, że może on powodować zachorowanie na nowotwór krtani to, także wpływa na rozwój nowotworu płuc.

W JAKI SPOSÓB CHRONIĆ SIĘ PRZED SMOGIEM?

Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować zanieczyszczeń z naszego życia, jednak możemy chronić się przed ich negatywnym wpływem na nasze zdrowie poprzez m.in. odpowiednią dietę, stosowanie masek antysmogowych i oczyszczaczy powietrza, a nawet hodowanie roślin, które w naturalny sposób oczyszczają powietrze.

OGRANICZENIA I NAKAZY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Należy pamiętać, że uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zabrania spalania miału, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. Dopuszcza do stosowania kotły spełniające wymagania EKOPROJEKTU oraz 5 klasy efektywności energetycznej, posiadające automatyczny podajnik oraz nieposiadające rusztu awaryjnego i możliwości jego zamontowania. Wprowadza obowiązek wymiany „kopciuchów” do końca 2023 r., miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do końca 2025 r. i kotłów 3i 4 klasy do końca 2027 r.


PLAN REALIZOWANYCH PRZEZ NAS DZIAŁAŃ W RAMACH PROWADZONEJ KAMPANII W OBSZARZE: SMOG


  • TREŚCI EDUKACYJNE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH WRAZ Z KONKURSAMI ORAZ ANKIETAMI DO WYPEŁNIENIA

Obszar tematyczny: SMOG
Czas trwania: październik-grudzień 2023 rok
Hasło wiodące w kwartale: NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM!
Postacie kwartału: Siewca i Leniwiec
W module dowiesz się m.in.: czym jest smog, jakie są skutki dla zdrowia, czym palić w piecu oraz jak walczyć ze smogiem w naszym mieście.


  • KONFERENCJA TEMATYCZNA

Konferencja tematyczna pn. "NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM! - CZYLI KONSEKWENCJE ZJAWISKA SMOGU NA PRZYKŁADZIE POWIATU POZNAŃSKIEGO" odbędzie się 2 października 2023 roku w godz. 14.00-17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu.

Konferencję poprowadzi Krzysztof Mączkowski - analityk ochrony środowiska, edukator środowiskowy, przyrodnik z tematyką ochrony środowiska jest związany zawodowo od 1993 r., pracując w instytucjach publicznych, prywatnych i samorządowych: m.in. w Krajowym Instytucie Badań Samorządowych, Sejmiku Samorządowym Województwa Poznańskiego, oddziale poznańskim Polskiej Izby Ekologii, Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w latach 2006-2011 wiceprezes Zarządu WFOŚiGW, w latach 2011-2018 koordynator ds. strategii), w zarządzie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Obecnie jest krajowym koordynatorem Programu Drzewo Franciszka, realizowanym przez Fundację Zakłady Kórnickie, jest sekretarzem redakcji i członkiem Rady Programowej „Magazynu Drzewo Franciszka”, koordynatorem ds. wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu w Metropolii Poznań oraz realizatorem kulturowo-ekologicznego Biegu Na Rzecz Ziemi. 

Program konferencji

14.00 – 14.15 - Przywitanie słuchaczy, wprowadzenie 
14.15 – 16.00 - Wykład
16.00 – 16.30 - Kawa, poczęstunek
16.30 – 17.00 - Dyskusja 


  • RROGRAM WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW PN. "PRAKTYKI DOBREGO PALENIA"

Wiesz, czym i jak palić w piecu, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza? Przyjdź na warsztaty z technik palenia w piecu węglowym i dowiedź się jak to poprawnie robić. 

Najbliższe warsztaty odbędą się 8 grudnia 2023 roku w godz. 16.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 16 w Luboniu. Na kolejne warsztaty zapraszamy już 9 lutego 2024 roku oraz 8 listopada 2024 roku w godz. 16.00 -18.00.

Grafika ozdobna

Podczas wydarzenia przeprowadzimy pokaz palenia „od góry” i „od dołu”, poruszymy temat smogu, omówimy spalanie w kotłach węglowych w świetle zapisów uchwały antysmogowej, rodzaje paliwa stałego i dokumenty, jakie kupujący powinien otrzymać przy zakupie oraz gdzie szukać informacji o klasie kotła węglowego. Omówiona zostanie także kontrola palenisk indywidualnych w teorii, czyli aspekty prawne oraz w praktyce z perspektywy pracy strażnika miejskiego.  

Program wydarzenia:

  • Pokaz palenia „od góry” i „od dołu”
  • Poczęstunek
  • Warsztaty
  • Zakończenie, podczas którego każdy z uczestników otrzyma upominek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztaty obowiązują zapisy. Wypełnij krótki formularz lub zadzwoń pod nr tel. 61 813 00 11 wew. 35. 

Formularz zgłoszenia

Warsztaty z technik palenia w piecu węglowym

Warsztaty z technik palenia w piecu węglowym
Imię i nazwisko Uczestnika *
Pole zostało wypełnione prawidłowo.
Adres e-mail *
Pole zostało wypełnione prawidłowo.
Zainteresowanie uczestnictwem *
Pole zostało wypełnione prawidłowo.


  • STOISKO EDUKACYJNE

Na stoisku edukacyjnym podczas Wigilii Miejskiej na pl. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, która odbędzie się 10 grudnia 2023 roku w godz. 15.00-18.30 dyżurować będą pracownicy Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Luboniu.  


Kampania dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data dodania 04 października 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.