Nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz podmiotów gospodarczych uprawnionych do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych pochodzących z tych instalacji wg stanu na dzień 1.07.2024 r.  WYKAZ ZEZWOLEŃ

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORACA

Urząd Miasta Luboń informuje, że w dniu 20 lipca 2023 roku Rada Miasta Luboń podjęła Uchwałę nr LXI/454/2023 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Luboń.

Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Urząd Miasta Luboń informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku Rada Miasta Luboń podjęła Uchwałę nr LV/406/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z zapisami uchwały ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

- górna stawka opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktów zlewnych w wysokości 50 zł brutto za 1 m3.

- górna stawka opłaty za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktów zlewnych w wysokości 200 zł brutto za 1 m3.

Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

REGULAMIN

Urząd Miasta Luboń informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku Rada Miasta Luboń podjęła Uchwałę nr LV/405/2023 zmieniającą uchwałę nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.

Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ - Zachęcamy do korzystania z gotowych formularzy:

Wzór/formularz sprawozdania kwartalnego nieczystości ciekłe – od I kw. 2023 r. - pobierz plik

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), wprowadzającej konieczność posiadania wiedzy przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie położenia nieruchomości względem obszaru i granic aglomeracji poniżej zamieszczamy niezbędne dane.

Nieczystości ciekłe odbierane z terenu Lubonia pochodzą z ulic znajdujących się:

  • w granicach aglomeracji Poznań,
  • w granicach aglomeracji Komorniki,
  • poza granicami aglomeracji.

POBIERZ ZAŁĄCZONE PLIKI:

Aglomeracja Poznań
Aglomeracja Komorniki
mapa aglomeracji Komorniki

Na podstawie nowelizacji, do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), w art. 7 po ust. 6b, dodano ust. 6c w brzmieniu:

"Gminne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe."

Szczegółowe informacje na temat m. in. nieczystości ciekłych, firm asenizacyjnych, stacji zlewnych i poszczególnych aglomeracji można znaleźć też na poniżej zamieszczonej stronie internetowej: www.aquanet.pl


Zdjęcie: http://www.nowogrod.com/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/741-umowy-na-wywoz-nieczystosci-cieklych

Data dodania 01 lipca 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.