Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Chudzickiego

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Luboń – ul. Chudzickiego

Burmistrz Miasta Luboń działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomość będącą własnością Miasta Luboń,

składającą się z trzech działek o łącznej powierzchni 0,1198 ha:

-działka nr 4/1 o pow. 0,0933 ha, arkusz mapy 16, obręb Luboń,

-działka nr 4/2 o pow. 0,0095 ha, arkusz mapy 16, obręb Luboń,

-działka nr 1/2 o pow. 0,0170 ha, arkusz mapy 17, obręb Luboń,

księga wieczysta KW nr PO2P/00247038/9 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, położoną w Luboniu przy ul. Chudzickiego, łączna wartość nieruchomości: 527.240,00 zł netto + należny podatek vat w obowiązującej stawce.

Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane, stanowią jedną całość gospodarczą.

Zgodnie z informacją nr WPRiOŚ.6724.216.2022 z dnia 8 kwietnia 2022r. przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” – etap 2, zatwierdzonym uchwałą nr XVII/131/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019r. i oznaczona jest w planie symbolem 26MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu powierzchni ograniczającej stożkowej lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny.

            Zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy upływa z dniem 25.07.2022r.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Mateusz Olejniczak - Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych, tel. 61 8130 011, wew. 73.

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. gospodarki gruntami, tel. 61 8130 011, wew. 40, kom. 699 714 674.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Luboń z siedzibą pl. E. Bojanowskiego 2 w dniu 10.06.2022r., termin zdjęcia – 25.07.2022r.

Informacja o przetargu zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.lubon.pl i www.bip.lubon.pl oraz ukaże się w Informatorze Miasta Luboń i Głosie Wielkopolskim.

Data dodania 10 czerwca 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.