Dodatek do ogrzewania domu paliwem innym niż węgiel

Dodatek do ogrzewania domu paliwem innym niż węgiel

DODATEK DLA OSÓB OGRZEWAJACYCH DOM / MIESZKANIE PELLETEM DRZEWNYM, OLEJEM OPAŁOWYM, DREWNEM KAWAŁKOWANYM I GAZEM LPG

Dnia 19 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw, podpisana 17 września 2022 roku przez Prezydenta, ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r poz. 1967).
Tym samym osoby, które ogrzewają swoje mieszkanie nie węglem, a pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo  skroplonym gazem LPG, albo olejem opałowym mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia i uzyskać świadczenie podobnie jak sąsiedzi, którzy przy ogrzewaniu domu czy mieszkania korzystają z węgla. Osoby, które uzyskały prawo do dodatku węglowego nie będą mogły otrzymać kolejnego wsparcia.

Co trzeba wiedzieć na początek?

 Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Formalnie organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub gminy. W Luboniu upoważnienie do prowadzenia postępowań w tym zakresie otrzyma MOPS Luboń, z siedzibą przy ul. Źródlanej 1.

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo                        
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo                             
3) kocioł olejowy                                                                      
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwo domowe może być jednoosobowe lub wieloosobowe. Co kryje się pod tymi sformułowaniami?

Przez gospodarstwo jednoosobowe rozumieć należy osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, natomiast przez gospodarstwo wieloosobowe - osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.                             
                      
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:                
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;                                                    
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;                                                  
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;                                        
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane.                                                                             

Nie oznacza to jednak, ze wnioski trzeba złożyć natychmiast. Sugerujemy spokojne wypełnienie wniosków w zaciszu własnego domu i jeśli nie macie Państwo podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego do wysłania wniosków przez EPUAP przypominamy, ze wnioski można przesłać pocztą [za potwierdzeniem odbioru] lub wrzucić do jednej ze skrzynek pocztowych mieszczących się przy wejściach do budynku MOPS LUBOŃ.

Wzór wniosku 

Organy prowadzące postępowania w sprawie opisywanego świadczenia będą realizować wnioski w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Warto we wniosku podać adres e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia. Informacje w formie tradycyjnej (papierowej) nie będą rozsyłane.

W ustawie zawarto również zmiany do ustawy o dodatku węglowym, doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek:

•         w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

•         w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy; pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania; 

•         wiążące dla organów rozpatrujących wnioski będzie zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., a po tym dniu wyłącznie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

•         ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy. 

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
A zatem, zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach. Rozpatrzenie wniosku oznacza bowiem zarówno przyznanie świadczenia jak i jego wypłacenie. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi o rozpatrzeniu wniosku. Ponieważ dotychczas nie zostało wypłacone żadne świadczenie, żaden z wniosków dotychczas złożonych nie może być uznany za rozpatrzony.

Prosimy o cierpliwość. Ponowne przeanalizowanie wniosków złożonych od 16 sierpnia 2022r. w oparciu o aktualne przepisy zajmie trochę czasu. Wszelkie informacje dotyczące spraw ogólnych będą aktualizowane i przekazywane Państwu na stronie internetowej www.mops-lubon.pl 


Przypominamy, że poza siedzibą MOPS LUBOŃ wnioski można też złożyć podczas dyżurów.  Pracownicy MOPS czekać będą na Państwa we wtorki i czwartki od 9.00 do 13.00 w budynku:

-Straży Miejskiej [przy Dworcu PKP];

-Ośrodka Kultury [przy ul. Sobieskiego 97];

Dyżury odbywać się będą do 6 października 2022r.

Data dodania 21 września 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.