Badanie ankietowe "Uczenie się osób dorosłych"

Badanie ankietowe "Uczenie się osób dorosłych"

Urząd Statystyczny informuje, że na terenie Lubonia w miesiącu marcu 2023 r. odbywa się badanie ankietowe pn. "Uczenie się osób dorosłych"

Informacja ogólna o badaniu:
Międzynarodowe badanie Uczenie się osób dorosłych (Adult Education Survey), jest jednym z elementów systemu tworzącego statystyki dotyczące uczenia się osób dorosłych w Europie. Za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego uważane jest stałe, trwające przez całe życie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. Dlatego zagadnienie uczenia się osób dorosłych zajmowało i zajmuje obecnie znaczącą pozycję w wielu strategiach i programach polityki europejskiej, takich jak strategia Lizbońska, strategia „Europa 2020” i będący ich kontynuacją „Plan działania dla wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”. Badanie Uczenie się osób dorosłych odbywa się co 6 lat. Jest to już czwarta edycja tego badania.

Termin realizacji badania:
01.02 – 31.03.2023 r.

Metoda realizacji badania:

  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji:

  • uczestnictwo osób w wieku 18-69 lat w edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczeniu się nieformalnym, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi,
  • koszty, czas poświęcony na edukację powody i korzyści z jej podjęcia,
  • dostęp do informacji o możliwościach uczenia się, trudności uniemożliwiające bądź ograniczające uczestnictwo w kształceniu, znajomość języków obcych oraz stan zdrowia respondenta.

Dane osobowe zbierane w badaniach:
1. są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2. są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Wnioski płynące z badania będą brane pod uwagę przy podejmowaniu działań zmierzających do rozwiązania ważnych problemów społecznych. Wyniki badania służą również do monitorowania realizacji strategii rozwojowych w zakresie edukacji i polityki szkoleniowej.

Informacje ze strony:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41


Data dodania 13 marca 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.