Remont ul. Żabikowskiej

Remont ul. Żabikowskiej

Drodzy Mieszkańcy, w 2023 roku po oddaniu do użytkowania ul. Kościuszki kontynuujemy remonty istotnych arterii komunikacyjnych w naszym Mieście. Pod koniec maja rozpoczynamy najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą inwestycję drogową w 2023 roku, wiążącą się niestety z szeregiem utrudnień komunikacyjnych. Ul. Żabikowska jest ważnym dla naszego Miasta szlakiem komunikacyjnym, który jak wszyscy wiemy wymaga już, dla zapewnienia nam wszystkim komfortu podróżowania, niezbędnej przebudowy. Prowadzenie prac będzie wiązało się z różnymi uciążliwościami, dlatego też chciałbym Państwa poprosić o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest pod koniec listopada 2023 roku. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje.

Michał Popławski
Zastępca Burmistrz Miasta Luboń

Grafika ozdobna - treść dostępna w artykule

25 kwietnia 2023 roku Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń podpisała umowę z firmą BUDROMEL CEGŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Poznania na remont odcinka ul. Żabikowskiej (od ul. Wschodniej do ul. Pułaskiego/11 Listopada).  

Przewidywana wartość projektu to ok. 5,3 mln zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ok. 3,1 mln zł.  

Zakres prac obejmuje:

 • remont nawierzchni,
 • remont chodnika,
 • budowę fragmentu ścieżki rowerowej,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • remont dwóch zatok autobusowych wraz z peronami.  

PLAN SYTUACYJNY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU


TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU


ETAP MAPA POGLĄDOWA UTRUDNIENIA
1A MAPA POGLĄDOWA - ETAP 1A
 • zamknięty skręt z ul. Żabikowskiej w ul. 11 Listopada
 • objazd przez ul. Żabikowską, ul. Wojska Polskiego, ul. Kasprowicza, ul. 11 Listopada
1B MAPA POGLĄDOWA - ETAP 1B
 • zamknięty odcinek ul. 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Żabikowskiej
 • objazd przez ul. 11 Listopada, ul. Kasprowicza, ul. Wojska Polskiego, ul. Żabikowską
1C MAPA POGLĄDOWA - ETAP 1C
 • niemożliwy skręt w lewo oraz jazda na wprost z ul. Pułaskiego i skręt w lewo z ul. Żabikowskiej w 11 Listopada
 • objazd przez al. Jana Pawła, ul. Wschodnią, ul. Wojska Polskiego, ul. Kasprowicza, ul. 11 Listopada
2 MAPA POGLĄDOWA - ETAP 2
 • główny etap prac, niemożliwy ruch po ul. Żabikowskiej od ul. 11Listopada do ul. Wojska Polskiego
 • objazd przez ul. Wojska Polskiego, ul. Kasprowicza, ul. 11 Listopada

3A


3B

MAPA POGLĄDOWA - ETAP 3A

MAPA POGLĄDOWA - ETAP 3B

 • zamknięte skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego
 • objazd przez ul. Wschodnią, ul. Jana Pawła, ul. Pułaskiego, ul. 11 Listopada, ul. Kasprowicza, ul. Wojska Polskiego
4A MAPA POGLĄDOWA - ETAP 4A
 • zamknięte skrzyżowanie z ul. Pułaskiego
 • objazd przez al. Jana Pawła, ul. Wschodnią, ul. Wojska Polskiego, ul. Kasprowicza, ul. 11 Listopada
4B MAPA POGLĄDOWA - ETAP 4B
 • zamknięte skrzyżowanie z ul. 11 Listopada
 • objazd przez ul. 11 Listopada, ul. Kasprowicza, ul. Wojska Polskiego, ul. Żabikowską

5A


5B

MAPA POGLĄDOWA - ETAP 5A

MAPA POGLĄDOWA - ETAP 5B

 • zamknięte skrzyżowanie z ul. Wschodnią
 • objazd przez ul. Żabikowską, ul. Pułaskiego, al. Jana Pawła

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


Linia nocna 215 

 • Etap 1a,1b,4b - objazd w obu kierunkach ... Powstańców Wielkopolskich –Żabikowska – Unijna – Poniatowskiego...
 • Etap 3 – objazd w  obu kierunkach ...Wojska Polskiego – Kasprowicza – 11Listopada – Pułaskiego – Jana Pawła –Wschodnia – Żabikowska...

Linia 610

 • Etap 3 - objazd w obu kierunkach ...Wojska Polskiego – Kasprowicza – 11Listopada – Pułaskiego – Jana Pawła– Konarzewskiego – Broniewskiego –Fabryczna..

Linia 611

 • Etap 1a – w  kierunku Żabikowa, 1b - w kierunku Dębca, 4b – w obu kierunkach ... - Kościuszki – 11 Listopada – Kasprowicza – Wojska Polskiego – Żabikowska -...

Linia 614

 • Etap 5 – w obu kierunkach - ...- Pułaskiego – Żabikowska -...

Linia 690

 • Etap 1a, 1b, 1c, 2, 4a, 4b – w obu kierunkach –... Wschodnia – Wojska Polskiego – Kasprowicza – 11 Listopada – Kościuszki...
 • Etap 3, 5 – w obu kierunku - ... Pułaskiego – Kościuszki..

Linia 701 

 • Etap 2, 3 – w obu kierunkach – ... Żabikowska – Pułaskiego – Jana Pawła – Wschodnia – Żabikowska ...
 • Etap 4a – w  obu kierunkach - ... Żabikowska – 11 Listopada – Kasprowicza – Wojska Polskiego – Żabikowska...

KOMUNIKATY


KOMUNIKAT Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Częściowe przywrócenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej/Wojska Polskiego/Wschodniej.

W związku z postępem prac, od piątku 22 września 2023 roku od około godz. 12.00 zostanie przywrócony ruch na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego/ Żabikowskiej/Wschodniej. Dalej pozostanie zamknięty główny odcinek remontowanej ul. Żabikowskiej od ul. Wojska Polskiego/Wschodniej do ul. 11 Listopada/Pułaskiego na którym są prowadzone prace drogowe. 

Objazd został wyznaczony przez ul. Wojska Polskiego, Kasprowicza, 11 Listopada. 

Zmiany w komunikacji miejskiej:

 • Linia nr 610 – powrót na stałą trasę od soboty 23.09.2023 roku od pierwszych kursów porannych
 • Linia nr 215 – powrót na stałą trasę od nocy z 22/23.09.2023 roku
 • Linia nr 690 – zmiana trasy:

o   ŁECZYCA/DWORCOWA - … - Luboń, Wschodnia – Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Kasprowicza – Luboń, 11 Listopada – Luboń, Kościuszki - … - LUBOŃ/ŻABIKOWO / SYCOWSKA CENTRUM HANDLOWE

o   Uwaga: autobusy jadące w kierunku Łęczycy zatrzymują się dodatkowo na tymczasowym przystanku Luboń/Straż Pożarna na ul. 11 Listopada w kierunku do ul. Kasprowicza w rejonie posesji nr 6 oraz wszystkich stałych przystankach na trasie przejazdu.

 • Linia nr 701 (objazd w obu kierunkach) – linia pozostaje na trasie objazdowej 

o   GÓRCZYN PKM – … – Jesionowa – Opolska – Luboń, Żabikowska – Luboń, Pułaskiego – Luboń, Aleja Jana Pawła II – Luboń, Wschodnia – Luboń, Żabikowska – … – KOMORNIKI/JEZIORNA / KOMORNIKI/OS. KOMPOZYTORÓW

o   Uwaga: autobusy zatrzymują się dodatkowo na tymczasowych przystankach Luboń/Jana Pawła II na ul. Pułaskiego oraz wszystkich stałych przystankach na trasie przejazdu

Jednocześnie informujemy, że podczas układania ostatniej warstwy ścieralnej skrzyżowanie ponownie będzie nieprzejezdne przez około 2 dni. O wszystkich wprowadzanych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przewidywany termin wszystkich prac budowalnych: listopad 2023 r.


KOMUNIKAT Z DNIA 25 SIERPNIA 2023 ROKU

Drodzy Mieszkańcy, w związku z wnioskiem firmy Budromel, która wykonuje przebudowę ul. Żabikowskiej wydłużamy okres trwania obecnie obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu dla etapu 3b do 30 września 2023 roku z  jednoczesnym podkreśleniem, iż Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ten termin został skrócony. Powodem przedłużenia trwania obecnego etapu jest zamiar Wykonawcy, aby już po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej rozpocząć od razu na tym obszarze prace związane z wykonaniem podbudowy dla remontowanej drogi. Wykonawca swoją prośbę o wydłużenie obecnie obowiązującej organizacji ruchu argumentował również kwestią synchronizacji robót budowlanych. Jednocześnie należy podkreślić, iż wydłużenie trwania obecnej organizacji ruchu nie wpłynie na termin oddania całości inwestycji, który planowany jest niezmiennie na listopad 2023 roku. Etap ten zakłada zamknięcie wlotu z ul. Wojska Polskiego na skrzyżowanie z ul. Żabikowską, a objazd jest poprowadzony przez ul. Wschodnią, Jana Pawła, Pułaskiego.

O postępach prac i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dla kolejnego etapu będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz naszej strony internetowej. 


KOMUNIKAT Z DNIA 8 SIERPNIA 2023 ROKU

W związku z postępem prac, od czwartku 10.07.2023 r. od godz. 10.00 (po porannym szczycie komunikacyjnym) zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu dla etapu 3b. Etap ten zakłada dodatkowo zamknięcie wlotu z ul. Wojska Polskiego na skrzyżowanie z ul. Żabikowską. W dalszym ciągu ulica Żabikowska pozostaje nieprzejezdna. Organizacja ruchu w etapie 3b będzie obowiązywała planowo do 19.08.2023 r. 

Objazd został wyznaczony przez ul. Wschodnią, Jana Pawła, Pułaskiego. 

(AKTUALIZACJA) 18 sierpnia 2023 roku otrzymaliśmy informację od Wykonawcy o przedłużeniu obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu dla etapu 3b. O nowym terminie będziemy informować w przyszłym tygodniu. 

Grafika ozdobna - Etap 3b

Komunikacja miejska w etapie 3

 • Linia nr 610:
  GÓRCZYN PKM – … – Luboń, Traugutta – Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Kasprowicza – Luboń, 11 Listopada – Luboń, Pułaskiego – Luboń, aleja Jana Pawła II – Luboń, Konarzewskiego – Luboń, Broniewskiego – Luboń, Fabryczna – … – DĘBIEC PKM
 • Linia nr 215 (objazd od nocy z 10 na 11 sierpnia):
  OS. SOBIESKIEGO – … – Luboń, Traugutta – Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Kasprowicza – Luboń, 11 Listopada – Luboń, Pułaskiego - Luboń, aleja Jana Pawła II – Luboń, Wschodnia – Luboń, Jana III Sobieskiego – LUBOŃ/KRĘTA / WIRY/KOŚCIÓŁ
 • Linia nr 701 (objazd w obu kierunkach) – trasa tożsama co w etapie 2
  GÓRCZYN PKM – … – Jesionowa – Opolska – Luboń, Żabikowska – Luboń, Pułaskiego – Luboń, Aleja Jana Pawła II – Luboń, Wschodnia – Luboń, Żabikowska – … – KOMORNIKI/JEZIORNA / KOMORNIKI/OS. KOMPOZYTORÓW

Na trasach objazdu utworzone zostaną przystanki tymczasowe:

 • Luboń/Kasprowicza (w obu kierunkach) – na ulicy Wojska Polskiego pomiędzy ulicami Kasprowicza a Jaśminową;
 • Luboń/Straż Pożarna (w kierunku do ulicy Kasprowicza) – na ulicy 11 Listopada, przy posesji nr 6;
 • Luboń/Jana Pawła II (w obu kierunkach) – na ulicy Pułaskiego, przy posesji nr 30A;
 • Luboń/Wschodnia (w kierunku do ulicy Konarzewskiego) – na alei Jana Pawła II, przy bloku 24H (za rondem).


KOMUNIKAT Z DNIA 12 LIPCA 2023 ROKU - UTRUDNIENIA W WYWOZIE ODPADÓW NA UL. ŻABIKOWSKIEJ

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną budową ul. Żabikowskiej, na odcinku od ul. Wojska Polskiego/Wschodniej do ul. 11 Listopada/Pułaskiego  pojawią się w najbliższym czasie utrudnienia w odbiorze odpadów. Prosimy o wystawianie odpadów w następujących lokalizacjach:

 • na rogu ul. Wojska Polskiego/Żabikowskiej lub ul. Wschodniej/Żabikowskiej,
 • na rogu ul. Szymanowskiego/Żabikowskiej,
 • na rogu ul. 11 Listopada/Żabikowskiej lub ul. Pułaskiego/Żabikowskiej.

Zwracamy się z prośbą o oznakowanie kubłów numerami posesji w celu uniknięcia pomyłek. Utrudnienia dotyczą odbioru odpadów w następujących terminach:

 • 20 lipca 2023 roku – bioodpady
 • 26-27 lipca 2023 roku – odpady zmieszane
 • 28 lipca 2023 roku – papier
 • 3 sierpnia 2023 roku – bioodpady
 • 9-10 sierpnia 2023 roku – odpady zmieszane
 • 11 sierpnia 2023 roku – tworzywa sztuczne

KOMUNIKAT Z DNIA 3 LIPCA 2023 ROKU

W związku z postępem prac, od środy 05.07.2023 r. od godz. 10:00 (po porannym szczycie komunikacyjnym) zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu dla etapu 2. Jest to główny etap prac w którym ul. Żabikowska na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego będzie nieprzejezdna. Etap ten potrwa kilka miesięcy. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac budowalnych: listopad 2023 r.

Objazd został wyznaczony przez ul. 11 Listopada, Kasprowicza, Wojska Polskiego.

 

Komunikacja miejska w etapie 2:

 • Linia nr 701 (objazd w obu kierunkach)
  GÓRCZYN PKM – … – Jesionowa – Opolska – Luboń, Żabikowska – Luboń, Pułaskiego –
  Luboń, Aleja Jana Pawła II – Luboń, Wschodnia – Luboń, Żabikowska – … –
  KOMORNIKI/JEZIORNA / KOMORNIKI/OS. KOMPOZYTORÓW
 • Na trasie objazdu utworzone zostaną przystanki tymczasowe Luboń/Jana Pawła II (w obu kierunkach, zlokalizowane na ulicy Pułaskiego)
 • Jednocześnie informujemy, że autobusy linii nr 611 oraz 215 wrócą na swoje stałe trasy.

KOMUNIKAT Z DNIA 28 CZERWCA 2023 ROKU

W związku z postępem prac oraz informacją uzyskaną od Wykonawcy - firmy Budromel, od piątku 30.06.2023 roku od godz. 9.00 (po porannym szczycie komunikacyjnym) zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu dla etapu 1b. O dalszych postępach prac, będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem www.lubon.pl oraz mediów społecznościowych.

W etapie 1b niemożliwy będzie wyjazd z ul. 11 Listopada w ul. Żabikowską oraz ul. Pułaskiego.  

Objazd został wyznaczony przez ul. 11 Listopada, Kasprowicza, Wojska Polskiego, Żabikowską.

W etapie 1b swoje trasy zmienią linia nr 611 oraz linia nocna 215.

Linia nr 611 (objazd w kierunku do Dębca PKM):

 • LUBOŃ/ŻABIKOWO – Luboń, Poniatowskiego – Luboń, Kościuszki – Luboń, 11 Listopada – Luboń, Kasprowicza – Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Żabikowska – Opolska – DĘBIEC PKM
 • Kursy w kierunku pętli Luboń Żabikowo po stałej trasie
 • Uwaga: celem przyspieszenia przejazdu autobusy nie zatrzymują się na przystanku Luboń/Wojska Polskiego

Linia nr 215 (w obu kierunkach) – zmiana od nocy z 26.06.2023 roku na 27.06.2023 roku: - trasa tożsama co w etapie 1a

 • OS. SOBIESKIEGO - … - Luboń, Dębiecka – Luboń, Niepodległości – Luboń, Powstańców Wielkopolskich - Luboń, Żabikowska – Luboń, Unijna – Luboń, Poniatowskiego – … - LUBOŃ/KRĘTA / WIRY/KOŚCIÓŁ
 • Na trasach objazdu utworzone zostaną następujące przystanki tymczasowe: Luboń/Puszkina (w obu kierunkach) - na ul. Unijnej w rejonie ronda Żabikowskiego

Przewidywany termin wszystkich prac budowalnych: listopad 2023 roku.

Grafika ozdobna


KOMUNIKAT Z DNIA 21 CZERWCA 2023 ROKU

Wraz z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji przystępujemy do remontu fragmentu ul. Żabikowskiej. Od poniedziałku 26.06.2023 roku od godz. 7.00 zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace rozpoczną się od etapu 1a. Etap ten zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy – firmy Budromel będzie obowiązywał do 2.07.2023 roku.

W etapie 1a niemożliwy będzie wjazd w ul. 11 Listopada z ul. Żabikowskiej oraz ul. Pułaskiego. Objazd został wyznaczony przez ul. Żabikowską, Wojska Polskiego, Kasprowicza i 11 Listopada.

W etapie 1a swoje trasy zmienią linia nr 611 oraz linia nocna 215.

Linia nr 611 (objazd w kierunku do Lubonia):

 • DĘBIEC PKM – Opolska – Luboń, Żabikowska - Luboń, Wojska Polskiego – Luboń, Kasprowicza – Luboń, 11 Listopada – Luboń, Kościuszki – Luboń, Poniatowskiego – LUBOŃ/ŻABIKOWO
 • Kursy w kierunku pętli Dębiec PKM po stałej trasie
 • Uwaga: celem przyspieszenia przejazdu autobusy nie zatrzymują się na przystanku Luboń/Wojska Polskiego, natomiast zatrzymują się dodatkowo na przystanku Luboń/Straż Pożarna 01 na ul. Żabikowskiej w kierunku do ul. Wojska Polskiego

Linia nr 215 (w obu kierunkach) – zmiana od nocy z 26.06.2023 r. na 27.06.2023 r.

 • OS. SOBIESKIEGO - … - Luboń, Dębiecka – Luboń, Niepodległości – Luboń, Powstańców Wielkopolskich - Luboń, Żabikowska – Luboń, Unijna – Luboń, Poniatowskiego – … - LUBOŃ/KRĘTA / WIRY/KOŚCIÓŁ
 • Na trasach objazdu utworzone zostaną następujące przystanki tymczasowe: Luboń/Puszkina (w obu kierunkach) - na ul. Unijnej w rejonie ronda Żabikowskiego

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac budowalnych: listopad 2023 roku

Mapa poglądowa realizacji poszczególnych etapów remontu ul. Żabikowskiej- treść dostępna w artykule


KOMUNIKAT Z DNIA 26 MAJA 2023 ROKU

W poniedziałek, tj. 29 maja 2023 roku rozpoczną się prace związane z remontem chodnika przy ul. Żabikowskiej po stronie numerów nieparzystych, na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Pułaskiego. Prosimy o korzystanie z chodnika po drugiej stronie jezdni. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować już wkrótce.


KOMUNIKAT Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU

Aktualnie trwa zatwierdzanie tymczasowej organizacji ruchu. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest pod koniec maja, a ich zakończenie do końca 2023 roku. O wszystkich utrudnieniach w ruchu będziemy informować na bieżąco przed ich wprowadzeniem poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania. 

Data dodania 27 kwietnia 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.