Plan działań w ramach realizowanej kampanii edukacyjnej

Plan działań w ramach realizowanej kampanii edukacyjnej

W ramach programu priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozyskaliśmy 149 757,00 zł dotacji na realizację kampanii edukacyjnej mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem, którą rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Całkowita wartość projektu to 166 397,00 zł.

Grafika ozdobna - treść dostępna w artykule

Rozpoczynamy realizację kampanii edukacyjnej, która będzie trwała niemalże półtora roku. W czasie trwania całej kampanii zostanie poruszonych 6 istotnych tematów w zakresie: SUSZY, SMOGU, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, ZIELENI, DESZCZÓWKI oraz ŁĄK KWIETNYCH, które będą przedstawione w przyjazny sposób dla każdej grupy wiekowej. W przyswojeniu wiedzy pomogą nam postać Siewcy oraz towarzyszące mu zwierzęta. W kampanii Siewca zostanie ukazany jako młody, proekologiczny duchem aktywista. Inspiracją dla naszej postaci jest pomnik Siewcy znajdujący się w parku przy ul. Armii Poznań.

SZCZEGÓŁÓWY PLAN REALIZOWANYCH PRZEZ NAS DZIAŁAŃ W RAMACH PROWADZONEJ KAMPANII


 • TREŚCI EDUKACYJNE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH WRAZ Z KONKURSAMI ORAZ ANKIETAMI DO WYPEŁNIENIA - EDUKACJA EKOLOGICZNA

Obszar tematyczny: SUSZA
Czas trwania: sierpień-wrzesień 2023 rok
Postacie kwartału: Siewca i Wielbłąd 
Hasło wiodące w kwartale: OCZU JAK WIELBŁĄD NIE WYBAŁUSZAJ – NIE OD DZISIAJ DOPADA NAS SUSZA! 
W module dowiesz się m.in.: czym jest susza, jakie są skutki suszy oraz jak je minimalizować 

Obszar tematyczny: SMOG
Czas trwania: październik-grudzień 2023 rok
Hasło wiodące w kwartale: NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM!
Postacie kwartału: Siewca i Leniwiec
W module dowiesz się m.in.: czym jest smog, jakie są skutki dla zdrowia, czym palić w piecu oraz jak walczyć ze smogiem w naszym mieście

Obszar tematyczny: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Czas trwania: styczeń-marzec 2024 rok
Hasło wiodące w kwartale: W ŚWIECIE MRÓWCZEGO ZNOJU – DĄŻ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!
Postacie kwartału: Siewca i Mrówki
W module dowiesz się m.in.: czym jest zrównoważony rozwój i jakie są obszary

Obszar tematyczny: ZIELEŃ
Czas trwania: kwiecień-czerwiec 2024 rok
Hasło wiodące w kwartale: SADŹ ZIELEŃ – NIE BĄDŹ JELEŃ!
Postacie kwartału: Jeleń i Siewca
W module dowiesz się m.in.: o zieleni w mieście, dobrych praktykach, a także o zielonych ścianach

Obszar tematyczny: DESZCZÓWKA
Czas trwania: lipiec-wrzesień 2024 rok
Hasło wiodące w kwartale: NIE BĄDŹ LESZCZ- ZBIERAJ DESZCZ!
Postacie kwartału: Ryba Leszcz i Siewca
W module dowiesz się m.in.: o retencji, bioretencji a suszy, sposobach przechwytywania wody w mieście czy o sposobach na oszczędzanie wody

Obszar tematyczny: ŁĄKI KWIETNE
Czas trwania: październik-grudzień 2024 rok
Hasło wiodące w kwartale: NIE BĄDŹ NIEZNOŚNY JAK PCHŁA – WYSIEWAJ ŁĄKI GDZIE SIĘ DA! 
Postacie kwartału: Pchła i Siewca
W module dowiesz się m.in.: czym są łąki kwietne,  kilka faktów o łąkach, jakie są zależności między łąkami kwietnymi a suszą czy smogiem


 • KONFERENCJE TEMATYCZNE

Obszar tematyczny: SUSZA

Konferencja tematyczna pn. "OCZU JAK WIELBŁĄD NIE WYBAŁUSZAJ – NIE OD DZISIAJ DOPADA NAS SUSZA! – CZYLI KONSEKWENCJE ZJAWISKA SUSZY NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI odbędzie się 28 września 2023 roku w godz. 14.00-17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu.

Konferencję poprowadzi Piotr Stachowski - pracownik naukowy Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji o stopniu naukowym: profesor UPP, ekspert w tematyce suszy oraz deszczówki.

Program konferencji

14.00 – 14.15 - Przywitanie słuchaczy, wprowadzenie 
14.15 – 16.00 - Wykład
16.00 – 16.30 - Kawa, poczęstunek
16.30 – 17.00 - Dyskusja 

Kto nie może być z nami na konferencji tematycznej pn. OCZU JAK WIELBŁĄD NIE WYBAŁUSZAJ – NIE OD DZISIAJ DOPADA NAS SUSZA! – CZYLI KONSEKWENCJE ZJAWISKA SUSZY NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI" realizowanej w ramach kampanii edukacji ekologicznej, serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji na żywo  https://www.youtube.com/watch?v=39k1ecYmTl8  

Obszar tematyczny: SMOG

Konferencja tematyczna pn. "NIE BĄDŹ LENIWCEM W WALCE ZE SMOGOWYM ZŁOŚLIWCEM! - CZYLI KONSEKWENCJE ZJAWISKA SMOGU NA PRZYKŁADZIE POWIATU POZNAŃSKIEGO" odbędzie się 2 października 2023 roku w godz. 14.00-17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu.

Konferencję poprowadzi Krzysztof Mączkowski - analityk ochrony środowiska, edukator środowiskowy, przyrodnik z tematyką ochrony środowiska jest związany zawodowo od 1993 r., pracując w instytucjach publicznych, prywatnych i samorządowych: m.in. w Krajowym Instytucie Badań Samorządowych, Sejmiku Samorządowym Województwa Poznańskiego, oddziale poznańskim Polskiej Izby Ekologii, Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w latach 2006-2011 wiceprezes Zarządu WFOŚiGW, w latach 2011-2018 koordynator ds. strategii), w zarządzie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Obecnie jest krajowym koordynatorem Programu Drzewo Franciszka, realizowanym przez Fundację Zakłady Kórnickie, jest sekretarzem redakcji i członkiem Rady Programowej „Magazynu Drzewo Franciszka”, koordynatorem ds. wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu w Metropolii Poznań oraz realizatorem kulturowoekologicznego Biegu Na Rzecz Ziemi. 

Program konferencji

14.00 – 14.15 - Przywitanie słuchaczy, wprowadzenie 
14.15 – 16.00 - Wykład
16.00 – 16.30 - Kawa, poczęstunek
16.30 – 17.00 - Dyskusja 

Obszar tematyczny: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Konferencja tematyczna pn. "W ŚWIECIE MRÓWCZEGO ZNOJU – DĄŻ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU! - CZYLI O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU W OBSZARZE ZIELENI  W MAŁYCH MIASTACH" odbędzie się 4 stycznia 2024 roku w godz. 12.00-15.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu.

Konferencję poprowadzi Anna Zbierska - pracownik naukowy Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji o stopniu naukowym: doktor inżynier, ekspert w tematyce zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni. 

PROGRAM WYDARZENIA

12.00 – 13.00 KONCERT ŚWIĄTECZNY DZIECI ORAZ WYSTĘP KABARETU ‘HUMORESKA’ POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI EKOLOGICZNYMI CZYLI: "DAJ DRUGIE ŻYCIE ODPADOM!" 
13.00 – 14.15 KONFERENCJA NAUKOWA PN. "W ŚWIECIE MRÓWCZEGO ZNOJU – DĄŻ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CZYLI O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU W OBSZARZE ZIELENI W MAŁYCH MIASTACH". 
14.15 – 14.45 KAWA I POCZĘSTUNEK NIESPODZIANKA
14.45 – 15.00 DYSKUSJA, MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ

Obszar tematyczny: ZIELEŃ

Konferencja tematyczna pn. "SADŹ ZIELEŃ – NIE BĄDŹ JELEŃ! - CZYLI WPŁYW ZIELENI NA ZJAWISKO SUSZY I SMOGU" odbędzie się 5 kwietnia 2024 roku w godz. 13.00-15.00 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Żabikowskiej 42 w Luboniu. 

Konferencję poprowadzi Joanna Bykowska - pracownik naukowy Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa o stopniu naukowym doktor inżynier, ekspert w tematyce zieleni. Wykładowca akademicki z zakresu dendrologii z bogatym spisem publikacji w czasopismach naukowych, publikacji popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach.

Program konferencji

14.00 – 14.15 - Przywitanie słuchaczy, wprowadzenie 
14.15 – 16.00 - Wykład
16.00 – 16.30 - Kawa, poczęstunek
16.30 – 17.00 - Dyskusja 

Obszar tematyczny: DESZCZÓWKA

Konferencja tematyczna pn. "NIE BĄDŹ LESZCZ- ZBIERAJ DESZCZ! PRZYKŁADY RETENCJI I BIORETENCJI W MIEŚCIE. JAK PRZECHWYCIĆ WODĘ W OGRODZIE" odbędzie się 1 lipca 2024 roku w godz. 14.00-17.00 Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu.

Konferencję poprowadzi Piotr Stachowski - pracownik naukowy Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji o stopniu naukowym: profesor UPP, ekspert w tematyce suszy oraz deszczówki.

Program konferencji

14.00 – 14.15 - Przywitanie słuchaczy, wprowadzenie 
14.15 – 16.00 - Wykład
16.00 – 16.30 - Kawa, poczęstunek
16.30 – 17.00 - Dyskusja 

Obszar tematyczny: ŁĄK KWIETNYCH

Konferencja tematyczna pn. "NIE BĄDŹ NIEZNOŚNY JAK PCHŁA – WYSIEWAJ ŁĄKI GDZIE SIĘ DA! WPŁYW ZAKŁADANIA ŁĄK KWIETNYCH NA ZJAWISKO SUSZY I SMOGU" odbędzie się 1 października 2024 roku w godz. 14.00-17.00 Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 40 w Luboniu.

Konferencję poprowadzi Piotr Kotliński - edukator przyrodniczy, koordynator projektów w Fundacji Łąka, o stopniu zawodowym: inżynier ogrodnictwa oraz naukowym magister ochrony środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konsultował i zrealizował dziesiątki ogrodów i łąk kwietnych w całym kraju. 

Program konferencji

14.00 – 14.15 - Przywitanie słuchaczy, wprowadzenie 
14.15 – 16.00 - Wykład
16.00 – 16.30 - Kawa, poczęstunek
16.30 – 17.00 - Dyskusja 


 • ROGRAM WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Obszar tematyczny: SMOG

Warsztaty pn. "PRAKTYKI DOBREGO PALENIA", które odbędą się w terminach: 8 grudnia 2023 roku, 1 marca 2024 roku oraz 8 listopada 2024 roku podzielone zostaną na część teoretyczną i praktyczną.

Wiesz, czym i jak palić w piecu, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza? Przyjdź na warsztaty z technik palenia w piecu węglowym i dowiedź się jak to poprawnie robić.

Terminy warsztatów:

 • 8 grudnia 2023 roku w godz. 16.00-18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego 16 w Luboniu 
 • 1 marca 2024 roku w godz. 16.00-18.00 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Żabikowskiej 42 w Luboniu
 • 8 listopada 2024 roku - informacja o godzinach i miejscu przeprowadzanych warsztatów zostanie podana

Grafika ozdobna

Podczas wydarzenia przeprowadzimy pokaz palenia „od góry” i „od dołu”, poruszymy temat smogu, omówimy spalanie w kotłach węglowych w świetle zapisów uchwały antysmogowej, rodzaje paliwa stałego i dokumenty, jakie kupujący powinien otrzymać przy zakupie oraz gdzie szukać informacji o klasie kotła węglowego. Omówiona zostanie także kontrola palenisk indywidualnych w teorii, czyli aspekty prawne oraz w praktyce z perspektywy pracy strażnika miejskiego.  

Program wydarzenia:

 • Pokaz palenia „od góry” i „od dołu”
 • Poczęstunek
 • Warsztaty
 • Zakończenie, podczas którego każdy z uczestników otrzyma upominek.

UWAGA!  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztaty obowiązują zapisy. Wypełnij krótki formularz lub zadzwoń pod nr tel. 61 813 00 11 wew. 35. 

Formularz zgłoszenia

Warsztaty z technik palenia w piecu węglowym

Warsztaty z technik palenia w piecu węglowym
Imię i nazwisko Uczestnika *
Pole zostało wypełnione prawidłowo.
Adres e-mail *
Pole zostało wypełnione prawidłowo.
Zainteresowanie uczestnictwem *
Pole zostało wypełnione prawidłowo.


 • ZNAJDZIECIE NAS NA 7 STOISKACH EDUKACYJNYCH NA NASTĘPUJĄCYCH IMPREZACH PLENEROWYCH

GRUDZIEŃ 2023 - Wigilia Miejska - pl. E. Bojanowskiego 
CZERWIEC 2024 -
Dni Lubonia - Park Papieski
CZERWIEC 2024 -
Przywitanie Lata - Plaża Miejska
SIERPIEŃ 2024 -
Zakończenie sezonu - Plaża Miejska
WRZESIEŃ 2024 -
Biba w Lasku - Park Siewcy
WRZESIEŃ 2024 -
EkoPiknik - Wiśniowy Sad
GRUDZIEŃ 2024 - Wigilia Miejska - pl. E. Bojanowskiego 


Regulamin konkursu w ramach projektu pn. "Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem"


Plakat promujący kampanię ekologiczną - treść dostępna w artykule

Data dodania 10 sierpnia 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.