LXII sesja Rady Miasta Luboń

LXII sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LXII sesji Rady Miasta Luboń,

która odbędzie się 21 września (czwartek) 2023r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lasek - rejon ul. Nowiny".

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żabikowo Zachód".

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVII/134/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Luboń.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Miastem Luboń powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej na terenie Miasta Luboń.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

13. Sprawozdania kwartalne Komisji z bieżących prac (kwiecień, maj, czerwiec 2023r.).

14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Przyjęcie protokołu sesji nr LXI/2023.

18. Zakończenie obrad.


Materiały na sesję dostępne na: https://lubon.esesja.pl/                                         


Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.


Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.).


                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

                                                                                   Teresa Zygmanowska

                                                                                   


Data dodania 15 września 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.