LXIV sesja Rady Miasta Luboń

LXIV sesja Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o LXIV sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 23 listopada (czwartek) 2023r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:
a) Sprawozdanie z działalności LOSiR Sp. z o.o. za rok 2022.
b) Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2022.
c) Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2022.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Luboń na lata 2024 – 2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Luboniu na okres dziesięciu lat.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Miasta Luboń.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń”.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
16.Analiza oświadczeń majątkowych radnych za rok 2022.
17.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18.Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
19.Wolne głosy i wnioski.
20.Przyjęcie protokołu sesji nr LXIII/2023, z dnia 26 października 2023r.
21.Zakończenie obrad.


Materiały na sesję dostępne na: https://lubon.esesja.pl/  

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Podstawa prawna urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.).


Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Data dodania 16 listopada 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.