Gala rozdania nagród "Siewca Roku 2023"

Gala rozdania nagród "Siewca Roku 2023"

GALA ROZDANIA NAGRÓD „SIEWCA ROKU 2023" JUŻ ZA NAMI!

To szczególne wydarzenie, podczas którego przyznawane są medale „Zasłużony dla Miasta Luboń", odznaczenia „Honorowego Obywatela Miasta Luboń oraz prezentowane są sylwetki osób nominowanych do tytułu „Siewca Roku”. Do tego tytułu mieszkańcy miasta zgłaszają osoby, które w ich ocenie miały w danym roku istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu, rozwój potencjału gospodarczego czy aktywizację społeczności lokalnych w Luboniu. 

W piątkowy wieczór, 9 lutego 2024 roku odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono statuetkę „Siewca Roku 2023”, przyznano medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” oraz wręczono odznakę „Honorowy dla Miasta Luboń”. Po raz kolejny, to szczególne wydarzenie odbyło się w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu, którą Mieszkańcy i zaproszeni goście wypełnili prawie do ostatniego miejsca!

Galę rozpoczął występ laureatki Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu 2023 – Natalii Skowron, która zaprezentowała się w utworze pt. „Bal wszystkich świętych” przy akompaniamencie Jacka Skworońskiego. Licznie zgromadzonych gości powitały Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń oraz Teresa Zygmanowska Przewodnicząca Rady Miasta Luboń. Następnie przemówienie wygłosiła Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk. Po przemówieniach wręczono medale dla „Zasłużonych Miasta Luboń”. 

Odznaczeniem w tym roku uhonorowani zostali: 

  • ŚP. DR IZABELLA SZCZEPANIAK

Regionalistka, specjalizująca się w historii Lubonia, zawodowo zajmująca się dziennikarstwem. Na łamach lokalnej prasy publikowała liczne artykuły na tematy regionalne i historyczne. Niezwykła pasjonatka i znawczyni historii ogólnej, ale przede wszystkim lokalnej. Przez wiele lat w wolnych chwilach spotykała się ze starszymi mieszkańcami Lubonia nagrywając ich wspomnienia z przeszłości, skanowała stare zdjęcia i dokumenty. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę zaczęła przeglądać archiwa w poszukiwaniu wzmianek, dokumentów, zdjęć, wycinków prasowych związanych z historią miasta. Cały czas zbierała archiwalia, tworząc pokaźną bazę ikonograficzną. Dzięki temu mogła napisać obszerną pracę popularno-naukową pt. „Dzieje Ziemi Lubońskiej, historia Lasku, Lubonia i Żabikowa”. Książka ukazała się pod koniec 2018 roku nakładem Ośrodka Kultury w Luboniu. Od 2015 roku dr Izabella Szczepaniak była przewodnikiem na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej, dzieląc się z nami swoją wiedzą i pasją, opowiadając historię lubońskich fabryk. Oprócz tego prowadziła spotkania dla uczniów szkół podstawowych i wykłady dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku. Przez cały czas zajmowała się także dziennikarstwem. Przez kilkanaście lat wydawała gazetę „Echo Lubonia”, a później redagowała stronę internetową o tej samej nazwie. Relacjonowała tam bieżące wydarzenia, tworząc obszerny zbiór zdjęć, dokumentujących najnowszą historię miasta. Radna Rady Miasta Luboń kadencji 1994 - 1998, uhonorowana statuetką „Siewca Roku 2018” w kategorii Kultura.

  • ŚP. ANDRZEJ BERYT 

Historyk sztuki, muzealnik. Od 1976 roku zaangażowany w utworzenie i budowę, powstałego ostatecznie w 1979 roku, Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz tworzenie pierwszej placówki muzealnej w Forcie VII. Zatrudniony początkowo na stanowisku kierownika, a od 1982 roku dyrektora Muzeum w Żabikowie. Z pasją zajmował się upamiętnieniem ofiar i udokumentowaniem wydarzeń w Wielkopolsce podczas okupacji niemieckiej. Współorganizował wystawy, spotkania z byłymi więźniami i przedstawicielami organizacji kombatanckich. Jako Dyrektor instytucji kierował pracami związanymi z administrowaniem instytucji, przede wszystkim rozbudował Muzeum, nadzorował prace związane ze zbieraniem i inwentaryzacją dokumentów oraz propagowaniem wiedzy o II wojnie światowej. Zajmował się także dokumentowaniem losów żydowskich więźniów w Wielkopolsce podczas okupacji niemieckiej. Na terenie Poznania Andrzej Beryt odnalazł i zabezpieczył macewy – żydowskie nagrobki, które po zniszczeniu cmentarza żydowskiego przy ul. Głogowskiej były używane przez Niemców do robót budowlanych. W 1993 roku, w 50. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, zainicjował założenie z części tych macew pomnika-lapidarium przy kwaterze żydowskiej na cmentarzu w Miłostowie. Andrzej Beryt został nagrodzony m.in. odznaką honorową za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego, odznaką honorową miasta Poznania i odznaką honorową za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego. 

  • DR ANNA ZIÓŁKOWSKA

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, kustosz dyplomowany. Wraz z Andrzejem Berytem współtworzyła Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Zorganizowała od podstaw działalności edukacyjną instytucji. Zapoczątkowała również działalność wydawniczą i wystawienniczą Muzeum. Przede wszystkim jednak podjęła badania nad historią obozu karno-śledczego w Żabikowie. Od 2009 roku Anna Ziółkowska jest dyrektorem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i oddziału tego muzeum – Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, włączonego w 2013 r. w strukturę instytucji. Anna Ziółkowska jest autorką wielu publikacji m.in.: „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-1943)”, „Żabikowo: Archeologia Miejsca Pamięci”; „Martyrologium obozu w Żabikowie”; szeregu wydawnictw muzealnych oraz artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Wraz z całym zespołem współorganizatorka licznych działań popularyzujących wiedzę o historii obozu w Żabikowie w tym organizacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży pod nazwą „Workcamp” gromadzących przez kolejne lata młodzież z całego świata. Anna Ziółkowska była i jest członkinią wielu Rad Muzeów i Rad Programowych. W 2021 roku z rąk marszałka Województwa Wielkopolskiego odebrała nagrodę specjalną za: „wybitny wkład w rozwój muzealnictwa wielkopolskiego”. W 2012 roku została wyróżniona otrzymaniem Nagrody „Świadek Historii” przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej, a w 2017 roku odznaczona decyzją Prezydenta Republiki Austrii Austriackim Krzyżem Krzyżem Honorowym dla Nauki i Sztuki. 

  • TOWARZYSTWO BAMBRÓW POZNAŃSKICH 

Towarzystwo Bambrów Poznańskich powstało w marcu 1996 roku. Za cele statutowe Towarzystwo postawiło sobie m.in. dążenie do zachowania i kultywowania tradycji bambrów poznańskich - jako integralnej części tradycji poznańskiej, ocalenie istniejących jeszcze zabytków i pamiątek bamberskich, rozwijanie zamiłowań do ich poszukiwań i kolekcjonowania, zachęcanie do sporządzania drzew genealogicznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o osadnikach bamberskich, o ich dziejach i działaniach. Towarzystwo Bambrów Poznańskich od wielu lat działa na rzecz Miasta Luboń poprzez współpracę z Ośrodkiem Kultury w Luboniu i miejskimi instytucjami. To właśnie w Luboniu rozpoczęła się historia Bambrów. Pierwsi osadnicy pojawili się tutaj 1 sierpnia 1719 roku.  Aby upamiętnić to wydarzenie, Towarzystwo Bambrów wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Luboniu, decyzją Rady Miasta Luboń postanowiło nadać skwerowi przed Ośrodkiem Kultury nazwę: Skwer Pierwszych Osadników Bamberskich. 20 października 2019 roku z udziałem gości z Bambergu, Towarzystwa Bambrów Poznańskich i władz Miasta Luboń uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę. Towarzystwo Bambrów Poznańskich czynnie uczestniczy w życiu naszego miasta. Są obecni, towarzyszą i chętnie opowiadają o swoich tradycjach podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury. Każdego roku przedstawiciele naszego miasta biorą udział w Święcie Bambrów i wigilii organizowanej w Muzeum. Poprzez mural na Miejskiej Bibliotece w Luboniu na stałe wpisali się w krajobraz naszego miasta.

  • KLUB SPORTOWY LUBOŃSKI 

Klub został założony 3 marca 1943 roku i obchodził w 2023 roku 80-lecie swojego nieprzerwanego istnienia. Początek funkcjonowania klubu to jeszcze czasy wojny i okupacji. Pierwsze, konspiracyjne mecze rozgrywane były na piaskach w okolicach obecnej Luveny i Kocich Dołów. W połowie lat 50-tych XX wieku drużyna Lubońskiego KS należała już do najsilniejszych w Wielkopolsce, grając w rozgrywkach klasy A i ocierając się o awanse do istniejącej wtedy ligi międzywojewódzkiej. W sezonie 1993/1994 Luboński KS niemal awansował na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce, ostatecznie zajmując 3. miejsce w trzeciej lidze. Był to najlepszy sportowo okres w historii klubu. Od 1998 roku i w pierwszej dekadzie XXI wieku Luboński KS był klubem czwartoligowym o ugruntowanej pozycji na sportowej mapie Wielkopolski. Najlepsza passa z tamtego okresu przypada na sezon 2012/2013, gdzie klub ponownie awansował do 3. ligi. W ciągu 80 lat istnienia klubu w jego barwach grała imponująca liczba kilku tysięcy zawodników. Inwestycja w młodzież, jej rozwój fizyczny to najlepsza metoda wychowania młodego pokolenia. Dzieci i młodzież, dzięki przynależności do klubu identyfikują się z miastem i czują przynależność do lokalnej społeczności. Nie sposób nie wspomnieć o zaangażowaniu klubu w budowę Stadionu Miejskiego przy ul. Rzecznej, z którego po modernizacji korzysta liczne grono mieszkańców. W chwili obecnej klub posiada w swoich strukturach 7 drużyn piłkarskich, począwszy od najmłodszych Skrzatów, poprzez Żaki, Orliki, Młodziki, Juniorów Młodszych i Starszych, na Seniorach kończąc.

  • BOGUSŁAWA GENERALCZYK 

Działaczka, członkini Zarządu oraz Sekretarz lubońskiego Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego. Bogusława Generalczyk organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne oraz rajdy o tematyce krajoznawczej, patriotycznej i historycznej dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Propaguje ideę aktywnego spędzania wolnego czasu. Przekazuje wiedzę o historii i zabytkach naszego regionu i kraju oraz uczy szacunku do wartości i tradycji. Przewodniczy Zespołowi Weryfikacyjnemu ogólnokrajowych odznak krajoznawczych PTTK: „Odznaki Krajoznawczej”, „Szlakami Mazurka Dąbrowskiego”, „Przyjaciel Wielkopolski” i „Śladami Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”. Była założycielką Kola PTTK przy Zakładach Chemicznych w Luboniu, które działa do dnia dzisiejszego. Za swoją działalność społeczną została uhonorowana m. in.: Honorową Odznaką Miasta Poznania, Honorowym Dyskiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Cyryla Ratajskiego, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Turystyki”, Medalem Wolontariusz Powiatu Poznańskiego. Reprezentuje nasze Miasto podczas corocznych ogólnopolskich i regionalnych imprez krajoznawczych i turystycznych (m.in. Centralny Zlot Krajoznawców CZAK, Ogólnopolski Zlot Turystyki Pieszej, Wielkopolski Zlot Turystyki Pieszej).

  • LECHOSŁAW KĘDRA 

Radny Rady Miasta Luboń w latach 2006-2014, zastępca burmistrza ds. inwestycji komunalnych w latach 1998-2006. Jako zastępca burmistrza z wielkim zaangażowaniem i powodzeniem pilotował wiele strategicznych inwestycji ważnych dla naszego Miasta, m.in.: powstanie cmentarza komunalnego, nadzorowanie budowy lubońskiego odcinka Autostrady A2 w wykopie poprowadzonym przez dawne wysypisko śmieci. Do obowiązków Lechosława Kędry należała ścisła współpraca z projektantami i budowniczymi autostrady. Efektem tych prac było m.in. powstanie obok pasa autostrady wzgórza z wydobytych odpadów, na którym utworzono atrakcyjny park miejski. Był członkiem Komitetu budowy podświetlanego krzyża w Parku Papieskim, który został postawiony na uroczystość żałobną po śmierci papieża Jana Pawła II. Będąc na emeryturze rozpoczął działalność społeczną na rzecz lubońskich seniorów. Praca ta przysparza mu wiele satysfakcji i zadowolenia. Od początku powstania Lubońskiej Rady Seniorów jest jej członkiem, a obecnie drugą kadencje jej przewodniczącym. Od 2010 roku jest słuchaczem Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku, a od 2022 roku członkiem Rady Programowej ULTW.  Dla słuchaczy ULTW organizuje i prowadzi comiesięczne spotkania z piosenką tzw. „Śpiewanki”, cieszące się dużym zainteresowaniem osób lubiących śpiew i muzykę. Kocha turystykę i krajoznawstwo, a nade wszystko wędrówki górskie. 

Odznakę „Honorowego Obywatela Miasta Luboń” otrzymał Jean Luc Duflou 

Społecznik, propagator idei integracji europejskiej. To z jego inicjatywy w kwietniu 1997 roku odbyła się pierwsza sportowa wymiana pomiędzy francuskim klubem USMEF a Szkołą Podstawową nr 3 z Lubonia. Jean Luc Duflou - ówczesny trener piłkarzy miejscowego klubu zaproponował, aby w nagrodę za dobre sportowe wyniki zabrać ekipę młodych piłkarzy właśnie do Polski. Wymiana ta zapoczątkowała współprace Miasta Luboń i francuskiego Płaskowyżu Wschodniego Rouen.  8 czerwca 1998 roku pod wpływem rozmów i działań Jeana Luca i jego przyjaciół, Rada Administracyjna Stowarzyszenia Europe Inter Echanges zadecydowała o przekształceniu grupy roboczej w Komisję Polską. Jean Luc Duflou zostaje pierwszym przewodniczącym KOMISJI POLSKIEJ i pod jego przywództwem, w latach 1998 i 1999 mnożą się kontakty między EIE i grupą zainteresowanych osób z Lubonia. Aktywnie włączyły się też ówczesne władze samorządowe, w tym Burmistrz - Włodzimierz Kaczmarek i Zdzisław Szafrański - Przewodniczący Rady Miasta Luboń. Jean Luc Dufou jest pomysłodawcą IGRZYSK EUROPEJSKICH, w których uczestniczyły zaprzyjaźnione delegacje z Niemiec, Anglii, Włoch, Rumunii, Łotwy, Francji i oczywiście z Lubonia. To dzięki jego pomysłowi w Luboniu odbyła się III edycja sportowych zmagań pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE. 6 kwietnia 2002 roku w zamku w Rokosowie i 24 sierpnia 2002 roku w zamku w Belbeuf Jean Luc złożył podpis na Karcie Przyjaźni, której celem było tworzenie więzi ponad podziałami i kulturowymi uprzedzeniami, co zaowocowało współpracę, która trwa aż do dziś.

W dalszej części wieczoru, zaprezentowano sylwetki osób nominowanych do tytułu „Siewca Roku 2023”. Do tego tytułu mieszkańcy miasta zgłaszają osoby, które w ich ocenie miały w 2023 roku istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu, rozwój potencjału gospodarczego czy aktywizację społeczności lokalnych w Luboniu.

Kapituła składająca się z laureata poprzedniej edycji konkursu oraz przedstawicieli władz miasta, spośród wszystkich osób nominowanych ogłosiła, że statuetkę „Siewcy Roku 2023” otrzymuje ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - SZCZEP ŻABIKOWO ORAZ SZCZEP LUBOŃ-LASEK

Obecny na terenie Miasta Luboń od 90. lat.  Organizacja poprzez swoją działalność ma ogromny wpływ na wychowanie i życie młodych ludzi. Aktualnie Harcerstwo w Luboniu liczy łącznie ok. 300 osób. Organizacja harcerska organizuje cotygodniowe, cieszące się dużym zainteresowaniem zbiórki. W 2023 roku zorganizowała także wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży: Szczep ZHP Luboń Lasek obóz w Kostkowicach, w którym wzięło udział około 75 osób, natomiast Szczep ZHP Żabikowo obóz w Rozewiu, w którym wzięło udział około 140 osób. Oprócz wypoczynku letniego harcerze stale uczestniczą w wydarzeniach patriotycznych organizowanych na terenie Miasta Luboń. Kadra ZHP w 2023 roku organizowała także po raz kolejny największy biwak drużyn harcerskich w powiecie poznańskim JAMBOREE W LUBONIU oraz największy rajd dla gromad w powiecie poznańskim JAMBO W LUBONIU. Wydarzenie jest bardzo ważne dla lubońskiego ZHP, a zarazem jest promocją naszego Miasta na zewnątrz. Harcerze są dużym wsparciem w momentach kryzysowych: zaangażowani byli w walkę z pandemią, pomagali również podczas wybuchu wojny w Ukrainie. Instruktorzy harcerscy w 2023 roku zostali docenieni przez struktury wojewódzkie oraz krajowe. Druh Bartosz Wilczek decyzją przewodniczącego ZHP otrzymał brązowy krzyż za zasługi dla ZHP. Natomiast honorową odznakę Harcerska Służba Wielkopolsce otrzymało aż 12 osób.

W części artystycznej wieczoru, w wyjątkowym repertuarze wystąpił Andrzej Piaseczny z zespołem, którzy sprawili, że ten wieczór dla wszystkich gości stał się tym jednym z wyjątkowych. 

Gratulacje kierujemy w stronę nominowanych oraz osób nagrodzonych, a wszystkim obecnym na Gali „Siewca Roku 2023”, w tym zaproszonym gościom, dziękujemy za udział. Galę "Siewca Roku 2023" poprowadził dla Państwa Mariusz Kwaśniewski - legenda poznańskiej radiofonii.

Partnerzy medialni wydarzenia: Telewizja STK, Gazeta Lubońska

Data dodania 12 lutego 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.