III sesji Rady Miasta Luboń

III sesji Rady Miasta Luboń

Zawiadamiam o III sesji Rady Miasta Luboń, która odbędzie się 12 czerwca (środa) 2024 roku o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Luboniu. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Przedstawienie raportu o stanie miasta Luboń za 2023 rok:
a) Debata nad raportem o stanie miasta,
b) Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Luboń wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2023:
a) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2023r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2023,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2023.
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za rok 2023:
a) powtórne zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2023r., opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2023,
b) stanowisko Burmistrz Miasta Luboń wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń;
c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2023;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej organizacji ruchu na ul. 3 Maja w Luboniu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargi na działanie Burmistrz Miasta Luboń.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041.
12.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13.Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Przyjęcie protokołu sesji nr II/2024.
16.Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne na: https://lubon.esesja.pl/  

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Podstawa prawna urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609).

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Data dodania 29 maja 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.